Siirry suoraan sisältöön

Helsingfors näringspolitiska mål möjliggör utvecklingen av stadens attraktionskraft och verksamhetsförutsättningar för företag

Enligt stadsstrategin är Helsingfors en plats för tillväxt. Stadens näringspolitiska prioriteringar spelar en viktig roll när detta mål förverkligas. De utvecklar Helsingfors för sakkunniga och företag som en lockande plats som attraherar nya människor, företag och investeringar. Målet är att den ekonomiska verksamheten i Helsingfors växer och att både näringarna och yrkena blir mångsidigare. Helsingfors stad har nu uppdaterat sina näringspolitiska prioriteringar. Det är viktigt att näringspolitiken lyckas eftersom det stärker stadens ekonomi och förmåga att producera god livsmiljö och tjänster som stöder välbefinnande för stadsborna.

Helsingfors stads mål är att göra förutsägbar och logisk näringspolitik. Stadens långsiktiga mål som skapar förutsättningar för tillväxt omfattar en förbättring av sysselsättningen för Helsingforsbor, tryggande av företagens tillgång till kompetent arbetskraft samt utveckling av en verksamhetsmiljö som stöder företagens konkurrenskraft. Målet omfattar dessutom att ytterligare stärka Helsingfors attraktionskraft som en stad med hållbar turism, kultur och evenemang. Detta ökar den internationella medvetenheten om staden även ur perspektivet för investeringar och kompetent arbetskraft.

”Stadens mål är att företagandet och företagsverksamheten i Helsingfors växer, förnyas och blir mångsidigare. Staden påskyndar grundandet av nya företag samt företagens integration i Helsingfors genom att erbjuda riktade rådgivnings- och utvecklingstjänster, evenemang och utbildningar. Dessutom utvecklar staden ständigt sina egna tjänsters positiva inställning till företag och bedömer hur stadens beslut påverkar näringslivet”, konstaterar Helsingfors borgmästare Juhana Vartiainen.

Näringspolitikens mål är att öka Helsingfors attraktivitet

Enligt de näringspolitiska målen är turismen, kulturtjänsterna och evenemangen en viktig del av Helsingfors attraktionskraft, och staden utvecklar deras verksamhetsförutsättningar. Dessutom påverkar även många andra faktorer på stadens konkurrenskraft som verksamhetsmiljö för företag. Ur näringspolitikens perspektiv är det därmed viktigt att Helsingfors är en lockande livsmiljö, där den trivsamma staden, fungerande basservice, tillräckligt bostads-, verksamhetslokal- och utbildningsutbud, smidig trafik och fungerande förvaltning utgör grunden för företagens och medarbetarnas framgång.

Samtidigt är det viktigt att staden är kundorienterad, transparent och jämlik i sin verksamhet. Det är också viktigt att med stadens egen verksamhet främja en konkurrensmässig och fungerande marknad.

Under strategiperioden betonar man lockande av internationella experter, svarande på globala utmaningar och stadskärnans livskraft

Utöver de långsiktiga näringspolitiska målen har Helsingfors fastställt tre separata prioriteringar för den kommande strategiperioden. Den första är att locka internationella experter, företag och investeringar, vilket staden främjar till exempel med genomförande av kampanjer som stöder den internationella rekryteringen och med förbättring av stadens integrationstjänster. Där är det viktigt att utveckla den engelskspråkiga servicen.

Stadens andra prioritering är att identifiera sätt med vilka Helsingfors stad kan stöda näringslivet i området att utveckla affärsverksamhet som löser globalt betydande problem. Staden vill först och främst agera som aktiv partner inom innovationsverksamhet för företag som utvecklar nya lösningar.

”Enligt stadsstrategin löser Helsingfors aktivt globalt betydande och besvärliga problem. Jag tror att en alltmer större del av ny affärsverksamhet och investeringar riktas till utveckling av sådana lösningar och Helsingfors kan ta en betydande roll i den”, sammanfattar Helsingfors stads näringslivsdirektör Marja-Leena Rinkineva.

Helsingfors satsar också på samarbetet med områdets högskolor. Målet är att stärka Helsingfors ställning som en del av Europas nästa innovationsmiljö, startup-central och vagga för nya näringsgrenar. Staden stöder starkt högskolecampus utveckling till starka innovations- och kompetenscentra.

Den tredje prioriteringen är att stärka stadskärnans livskraft, vilket görs genom utveckling av samordning av projekt, beslut och åtgärder som förknippas med det och genom vidare ökning av kontakt med näringslivet.

De näringspolitiska målen följs och uppdateras i fortsättningen varje år

De näringspolitiska prioriteringarna kan också uppdateras i takt med även oförutsägbara evenemang och de kan granskas årligen. Till exempel det pågående kriget i Ukraina kan på både kort och lång sikt påverka de näringspolitiska förutsättningarna också i Helsingfors. Krigssituationen kan tvinga att i synnerhet fundera över läget för turism och Helsingfors internationella attraktionskraft.

Stadsstyrelsens näringslivssektion beslutade om de nya näringspolitiska prioriteringarna vid ett möte den 14 mars 2022. Vid mötet behandlade och godkände näringslivssektionen dokumentet Helsingfors
stads näringspolitiska prioriteringar för åren 2022–2025
. Förverkligandet av de näringspolitiska prioriteringarna kommer även i fortsättningen att följas regelbundet i stadsstyrelsens näringslivssektion.

Läs mer från dokumentet Helsingfors stads näringslivssektions prioriteringar för åren 2022–2025 (på finska).

Nyhets bild: Janne Hirvonen