Siirry suoraan sisältöön

Helsingfors publicerade sin andra utvärdering av genomförandet av målen för hållbar utveckling

Helsingfors vill vara en pionjär inom hållbar utveckling och var den andra staden i världen och den första staden i Europa att förbinda sig till lokal rapportering av genomförande av FN:s mål för hållbar utveckling (Sustainable development goals, SDG). Den första rapporten publicerades i juni 2019. I rapporten Från agenda till handling 2021 som publiceras idag utvärderas i ännu högre grad hur ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet genomförs i Helsingfors.

Den nya rapporten granskar genomförandet av alla FN:s sjutton SDG-mål i Helsingfors stadsorganisation. Rapporten fokuserar på handlingar samt att föra fram områden där man lyckats och områden som ska utvecklas. I rapporteringsarbetet har stadens alla sektorer och även en del av stadskoncernens affärsverk deltagit.

Helsingfors har långa traditioner inom främjande av hållbar utveckling och hållbarhet är en grund i stadens grundläggande tjänster. Flera SDG-mål genomförs bra i Helsingfors och stadens målsättningar är ambitiösa. Det finns också tillräckligt med utmaningar i att nå målen. Särskilt utgör ekologisk hållbarhet en utmaning och även Helsingfors måste kunna granska sin verksamhets globala effekter och planetens bärförmåga.

Undantagsförhållandena och de ekonomiska svårigheterna under coronakrisen har i hög grad belastat Helsingforsbor inom alla befolkningsgrupper. Ojämlikhet samt välfärds- och inkomstskillnader mellan befolkningsgrupperna ökar och under coronapandemin har ojämlikheten framhävts ytterligare. Särskilda bekymmer är barns och ungas mentala hälsa samt underskott i inlärning.

”Agenda 2030 är en universell förbindelse att främja hållbar utveckling på jorden. SDG-målen som ursprungligen var avsedda mellan staterna hittade snabbt sin plats i städernas arbete, men först en förbindelse till en gemensam, lokal rapportering har lyft städernas betydelse i genomförandet av Agenda till den roll de förtjänar. Lokala aktörers praktiska roll i genomförandet av målen ska ytterligare främjas för att vi ska ha en möjlighet att ens komma nära förverkligandet av Agenda inom den målsatta tidtabellen. I detta arbete vill Helsingfors vara en pionjär”, säger Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori.

Helsingfors vill också uppmuntra andra städer att delta i SDG-arbetet och delar öppet sina egna lösningar till andras nytta. Helsingfors har starkt varit med och främjat städernas rapportering på lokal nivå (Voluntary Local Review, VLR) och under två år har över 200 städer förbundit sig till VLR-rapportering runtom i världen. I Finland har förutom Helsingfors även Esbo och Åbo utarbetat en rapport. Rapporteringen har blivit ett gemensamt redskap och språk för städerna i genomförandet av SDG-målen. En stor del av det verkliga genomförandet av målen för hållbar utveckling sker på lokal nivå och städernas roll i uppnåendet av målen är betydande. Det är just i städerna som hållbarhetsmålen går från agenda till handling.

FN:s medlemsstater avtalade 2015 om målen och åtgärdsprogrammet för den hållbara utvecklingen. Denna handlingsplan Agenda 2030 syftar på att nå en hållbar utveckling där miljön, ekonomin och människan beaktas jämlikt. Rapporten Från agenda till handling 2021 överlämnas till FN i juli.

Rapporten Från agenda till handling 2021 publiceras i webbformat på den nya webbplatsen Hållbara Helsingfors. På webbplatsen kan man även bekanta sig med handlingar som bygger ett hållbart Helsingfors och nyheter inom ämnesområdet hållbarhet.

Presentation av utskrifter av rapporten Från agenda till handling 2021 samt samtal om genomförande av hållbar utveckling i Helsingfors:

Hållbara Helsingfors – Hur genomför Helsingfors FN:s mål för hållbar utveckling?
19.5.2021 klockan 16–17.15
I Helsingforskanalen: https://www.helsinkikanava.fi/fi/web/helsinkikanava/player/event/home?eventId=99672380

(Evenemanget på finska)