Siirry suoraan sisältöön

Helsingfors riktlinjer för skogsvård förnyas

Helsingfors stad har inlett uppdateringen av riktlinjerna för naturvård. Den nuvarande riktlinjen för naturvård är från 2011. Den beskriver principer, verksamhetssätt och de viktigaste åtgärderna för naturvården av grönområden som ägs av Helsingfors stad.

Riktlinjen uppdateras för att motsvara den nuvarande stadsstrategin och dess mål bättre. Ett av strategins viktigaste mål är att öka den planerade mångfalden i skogsområden. Ett annat centralt mål är att möjliggöra ett naturligt åldrande av skogarna. De nya riktlinjerna för naturvården förbereder också för bland annat klimatförändringen samt den växande stadens påverkan på skogarnas härdighet.

Uppdateringen bygger på stadens LUMO-program och dess mål för att främja naturens mångfald, samt på ett flertal andra utredningar relaterade till natur och miljö. Uppdateringsarbetet görs i två delar. I det första skedet 2022 behandlar arbetet skogsområden. I det andra skedet 2023 förnyas riktlinjerna för öppna områden, såsom ängar och åkrar. Naturskyddsområden ingår inte i naturvårdens riktlinjer.

En gemensam diskussion om skogsvård förs på hösten

Grönområden och naturens mångfald är viktiga för Helsingforsborna och Helsingfors, och därför vill man höra invånare och intressenter så brett som möjligt i uppdateringsarbetet. I ämnet ordnas evenemang som är öppna för alla i september. Riktlinjerna för naturvård som rör skog lämnas till stadsborna för kommentarer i enkäten Alla höranden som öppnas senare under hösten. Dessutom diskuterar staden vid gemensamma möten med naturorganisationer och -aktivister under hösten.

I seminariet om naturvård, som ordnas den 8 september, diskuteras naturvård mångsidigt och bredd ur olika perspektiv som är bland annat naturens mångfald och det aktuella tillståndet för skogarna i Helsingfors och urbaniseringens effekter på skogsvården. I seminariet presenteras den senaste vetenskapliga kunskapen om stadsskogar och deras skötsel. Dessutom ordnas en workshop den 21 september där man kan fördjupa sig i teman som behandlas i seminariet. Tider och platser för evenemangen samt närmare innehåll meddelas i augusti.

Den första delen av riktlinjen för naturvård som rör skogsområden lämnas in till stadsmiljönämnden för behandling i slutet av året. Riktlinjerna utarbetas i Helsingfors stadsmiljösektor i samarbete med konsultföretaget Sitowise.
Under tiden då de nya riktlinjerna bereds vidtas endast begränsade åtgärder i Helsingfors skogsområden. Staden tar hand om säkerheten för dem som rör sig i skogsområden genom att röja undan farliga träd samt genom att vidta åtgärder som förbättrar säkerheten på tomters kanter och längs rutter.

Bild: Jan Salonen

LUMO-programmet (Verksamhetsprogram för att trygga naturens mångfald i Helsingfors 2021-2028, stadsmiljönämnden 21.4.2021)