Siirry suoraan sisältöön

Helsingfors som vägvisare inom cirkulär ekonomi

Helsingfors stad startar ett klusterprogram för cirkulär ekonomi, där målet är att främja såväl klimatmålen som innovations- och affärsverksamhet i enlighet med cirkulär ekonomi. Staden bjuder in företag, forskningsinstitut, högskolor samt andra organisationer som tillsammans vill främja cirkulär ekonomi med konkreta åtgärder.

Klustret för cirkulär ekonomi koncentrerar sig i början särskilt på att främja cirkulär ekonomi inom byggande, eftersom Helsingfors stad har en stark roll som beställare, byggherre och byggnadsentreprenör. Till exempel förutsätter hantering och utnyttjande av materialflöden mångprofessionellt utvecklande samt koordinerat samarbete mellan olika aktörer. Dessutom har digitala lösningar och plattformstjänster en stor betydelse för främjandet av cirkulär ekonomi och ny affärsverksamhet som baseras på den.

En stor del av byggbranschens företag verkar i huvudstadsregionen eller i det mer omfattande storstadsområdet. Storstadsområdet har stora materialflöden och funktionerna ligger ganska nära varandra, vilket för att kostnaderna för materialtransporten är rimliga. Även en betydande del av de aktörer som utvecklar och erbjuder nya lösningar för cirkulär ekonomi finns här. Om någonstans så är det i storstadsområdet som återanvändning, återvinning och förädling av material kan utvecklas till en lönsam affärsverksamhet.

De första utvecklingsåtgärderna inleds redan

Aktörerna som deltar i klusterprogrammet för cirkulär ekonomi främjar tillsammans återvinningen och tillgången av byggmaterial och byggkomponenter. En av de första konkreta åtgärderna är att utveckla ett koncept och en verksamhetsmodell för ett plattformsekosystem för materialåtervinning med hjälp av pilotobjekt i Hallonnäs. I området finns 16 fastigheter som ska rivas och de ägs av privata företag. På platsen kommer man huvudsakligen att bygga bostadshus. I det här pilotprojektet granskar man hur förutseendet av rivningskartläggningarna kan påverka den cirkulära ekonomin inom byggandet samt utvecklar med hjälp av de uppgifterna ett plattformsekosystem för materialåtervinning. Målet är att styra både rivningsverksamheten och återanvändarna av materialen mot ett cirkulärt byggande.

Staden finansierar det treåriga klusterprogrammet med cirka 3 miljoner euro. Programmet och dess planer presenterades vid ett webbmöte den 9 juni. Helsingfors stad presenterade planerna vid ett webbmöte förra veckan.

”Vårt mål för år 2035 är att man inom markanvändning och byggande i Helsingfors förverkligar kolneutral cirkulär ekonomi, där naturtillgångarna används sparsamt och koldioxidavtrycket är lågt under hela livscykeln”, berättade Anni
Sinnemäki
, Helsingfors stads biträdande borgmästare för stadsmiljösektorn, under mötet.

”Vårt koldioxidneutralitetsmål innehåller även utsläpp som skapas i vår distributionskedja, som svarar för cirka 90 procent av utsläppen enligt vår nuvarande rapportering. Således är det väldigt viktigt för oss att minska de materialbundna utsläppen och ett sätt som vi har identifierat är olika slags cirkulära ekonomilösningar,” sammanfattade Skanskas miljöchef Hanna-Maija Tikka klusterprogrammets mål för företaget.

Är ditt
företag eller din organisation intresserad av att ansluta sig till
klusterprogrammet? Anmäl dig här.

I fortsättningen kan man följa aktuella frågor om cirkulär ekonomi inom byggande på adressen https://testbed.helsinki/kiertotalous/ (på finska).

Helsingfors vägkarta för cirkulär ekonomi och delningsekonomi är en av åtgärderna i programmet för Kolneutralt Helsingfors 2035. Många av vägkartas åtgärder avser konstruktion. Läs mer: https://helsinginilmastoteot.fi/sv/city-act/cirkular-ekonomi/

Nyhetsbild: Busholmen är ett av Helsingfors största
byggprojekt. På Busholmen drar man nytta av bland annat återvinning av
jordmassor. Foto: Antti Pulkkinen