Siirry suoraan sisältöön

Helsingfors stad, Aalto-universitetet, Helsingfors universitet och Yrkeshögskolan Metropolia söker rena och hållbara stadslösningar tillsammans

Helsingfors stads och Aalto-universitetets Urban Tech Helsinki-inkubator, som koncentrerar sig på rena och hållbara stadslösningar, får förstärkning av två nya partner när Helsingfors universitet och Yrkeshögskolan Metropolia går med i inkubatorprojektet. Staden och de här tre högskolorna utför inkubatorsamarbete över organisationsgränserna för första gången med målet att locka experter och företag till huvudstadsregionen. De vill också stöda och påskynda uppkomsten av nya, särskilt forskningsbaserade företag och deras tillväxt i det inledande skedet. Den första ansökningsomgången för inkubatorn avsedd för startup-företag i Helsingfors inleds den 30 juni.

Det intensiva samarbetet mellan staden och högskolorna erbjuder allt bättre möjligheter att stöda tillväxten av innovationer som uppstått genom forskningsarbete till internationell affärsverksamhet.

”Tillsammans med sina partner bygger Helsingfors upp världens bästa innovationsekosystem och arbetar för att snabbare hitta lösningar på globala hållbarhetsutmaningar. I Urban Tech Helsinki-inkubatorn möts finländsk toppforskning, Helsingfors lysande startup-ekosystem och globala städers hållbarhetsrelaterade utmaningar, som utgör en möjlighet värd flera miljarder euro för Finland och innovativa finländska företag”, säger Santtu von Bruun, chef för enheten innovationer och nya försök i Helsingfors stad.

Metropolias FUI-direktör Antti Laurikainen ser också fram emot möjligheterna som inkubatorsamarbetet möjliggör: ”Urban Tech Helsinki-inkubatorn representerar precis sådan innovationsverksamhet som vi på Metropolia tror på och som vi vill utveckla. Vi kan endast svara på hållbarhetsutmaningar genom samarbete som överskrider organisations- och sektorsgränserna. Samarbetet med Urban Tech Helsinki-inkubatorn erbjuder en intressant fortsättningsmöjlighet för teamen som deltar i Metropolias Turbiini-inkubatorverksamhet och som i synnerhet koncentrerar sig på fastighets- och byggbranschen samt på rena och hållbara stadslösningar. Samarbetet öppnar kanaler till Helsingfors stads försöksplattformar för teamen. Inkubatorprogrammet stöder också oss i vårt mål att utveckla Metropolias campus till internationellt viktiga center för innovations- och företagarverksamhet inom huvudstadsregionens startup-ekosystem.”

”Vid Helsingfors universitet pågår många åtgärder för att stärka förutsättningarna för utvecklingen av nya forskningsbaserade innovationer och företag samt uppkomsten av innovationsplattformar i världsklass. Som ledande forskningsuniversitet stöder vi både våra studerandes och våra forskares väg från idé till kommersialiserbar innovation och framgångsrikt företag. Bland de senaste framgångarna som baserar sig på vår forskning finns Nanoform och Mobidiaq. Samarbetet med Helsingfors stad är intensivt på alla våra fyra campus. Projektet Urban Tech Helsinki medför ett betydande tilläggselement till den här helheten”, berättar specialist Pekka Pellinen vid Helsingfors universitet.

Vid Aalto-universitetet är det Aalto Startup Center som ansvarar för att driva Urban Tech Helsinki-inkubatorn. Centret har mer än 20 års erfarenhet av att träna startup-företag. ”I inkubatorn får startup-företagen förstärkning för sin affärsverksamhet och kan dra nytta av våra experters kompetens och kontakter, och de får också träning och verktyg för att skapa klientrelationer och få finansiering”, konstaterar Aalto Startup Centers direktör Marika Paakkala.

Ansökan inleds i juni

Den första ansökningsomgången till Urban Tech Helsinki är öppen 30.6–22.8. Till det avgiftsfria träningsprogrammet som genomförs under tre år antas årligen 15–20 startup-företag, vars inkubatorperiod räcker minst ett år. Under den första ansökningsomgången sökes företag från alla delområden av hållbar stadsteknologi, alltså hållbart byggande, cirkulär ekonomi, avfallshantering, ren energi och transport, urban livsmedelsproduktion och välbefinnande.

För företagen som väljs erbjuder inkubatorn en möjlighet att delta i att lösa städers största utmaningar i en äkta stadsmiljö och på stadens försöksplattformar. Dessutom får företagen bygga nätverk med organisationer och företag som koncentrerar sig på forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet. Det utlovas också synlighet inom huvudstadsregionens startup-ekosystem.

Urban Tech Helsinki arbetar både i startup-campus Maria 01:s lokaler och på Aalto-universitetets campus i Otnäs, och den har också en stark koppling till den övriga innovations- och förinkubatorverksamheten som pågår på högskolecampusen i regionen. ”Helsingforsregionens aktiva startup-gemenskap är en viktig del av företagens nätverk, och forskning har visat att den är en av de viktigaste framgångsfaktorerna i vår region. Därför söker vi nu ambitiösa startup-företag som vill komma med och bygga hållbara stadslösningar i världens bästa omgivning”, berättar Urban Tech Helsinkis projektchef Kaisa Ahonen från Aalto Startup Center.

Urban Tech Helsinki ordnar det första informationstillfället för sökande den 28 juni klockan 14–15.

Anmälning till infotillfället

Http://urbantechhelsinki.fi öppnas 28.6.