Siirry suoraan sisältöön

Helsingfors stad ansöker om miljötillstånd för Ärtholmens snömottagningsplats 

Helsingfors stad ansöker i höst om miljötillstånd för verksamheten vid Ärtholmens snömottagningsplats på uppmaning av NTM-centralen. På så sätt kan för snömottagningsplatsen definieras miljökriterier som är oberoende av staden, och kriterierna användas för att följa snöhanteringens miljöeffekter i framtiden. 

Helsingfors mål är att sluta dumpa snö i havet, men innan en ersättningsplats eller metod tas i bruk är det nödvändigt att använda Ärtholmens snömottagningsplats för att säkerställa trafikens smidighet i stadskärnan. Att transportera snön till mer avlägsna mottagningsplatser fungerar inte som en snabb lösning, eftersom detta skulle öka koldioxidutsläppen, överbelasta stadskärnans gator och göra snöröjningen långsammare. 

Ärtholmen är stadens största snömottagningsplats 

Ärtholmens snömottagningsplats betjänar snöhanteringsbehoven i södra Helsingfors. Vintern 2021–2022 fördes cirka 26 000 laster snö till Ärtholmen, vilket var cirka 20 procent av alla snölaster som transporterades i Helsingfors förra vintern. Ärtholmen är stadens största snömottagningsplats avseende mottagningsmängden.

Ärtholmen har förutom staden kunder som är privata bostadsbolag och andra fastigheter, vilka ansvarar för en stor del av vinterunderhållet av trottoarerna i stadskärnan. Fastigheterna i stadskärnan står för lite mer än hälften av snölasterna till Ärtholmen. 

Helsingfors har undersökt miljöeffekterna av att dumpa snön i havet och arbetar för att minska dem. Utgående från en utredning som miljöministeriet lät utföra 2020, är nedskräpning troligen den största miljömässiga olägenheten som orsakas av att snön dumpas i havet. Man gjorde en nedskräpningsutredning av snön som fördes till Ärtholmens havsmottagningsplats vintern 2020. Enligt den hamnar fasta ämnen, sopor och en liten mängd mikroplast i havet med snön. 

Den största delen av de fasta ämnena är sandningsgrus som sjunker till havsbottnen i kanten av tippkajen. Det fasta ämnena muddras upp ur havet regelbundet. Spridning av flytande skräp förhindras med en flytande bom, och det flytande skräpet samlas upp och förs bort.

Staden undersöker alternativa sätt för snöhanteringen

Före Helsingfors helt kan överge snömottagningsplatsen på Ärtholmen måste staden ha en ersättande metod eller plats för snöbortskaffningen. Nya lösningar behövs även på andra orter än Ärtholmen, eftersom antalet nuvarande snömottagningsplatser blir färre när nya bostadsområden byggs i staden.

De primära alternativen för ersättande lösningar är för närvarande bland annat utveckling av dumpning på land, användning av boendeparkeringar som snöuppsamlingsplats, samt olika smältlösningar. Vi fortsätter att undersöka lösningsalternativen vad gäller miljöeffekter, genomförbarhet och kostnader. 

Möte på webben den 20 september 

Staden ordnar ett möte på webben för invånarna i området och andra som är intresserade av ämnet, där experter berättar om verksamheten på snömottagningsplatsen samt övervakningen och begränsningen av miljöeffekterna. Vid mötet ger man också information om hur miljötillståndsprocessen fortskrider. Mötets deltagare har möjlighet att ställa frågor till stadens representanter och kommentera presentationerna i chatten. 

Mötet hålls tisdagen den 20 september klockan
18–19.30.
Mötets program, anslutningslänk och deltagandeanvisningar finns på webbsidan (på finska) hel.fi/asukastilaisuudet > Hernesaaren lumenvastaanottopaikan verkkotilaisuus.

Mötet spelas in och man kan titta på inspelningen i efterhand på samma webbsida. Inspelningen kan ses i två veckor.