Siirry suoraan sisältöön

Helsingfors stad och Aalto-universitetet grundar en inkubator som ska främja rena och hållbara stadslösningar

Helsingfors stad och Aalto-universitetet grundar den nya Urban Tech Helsinki-inkubatorn för startup-företag i Helsingfors. Inkubatorn fokuserar på rena och hållbara stadslösningar, och dess syfte är att åstadkomma innovativa och tillväxtdugliga företag som specialiserar sig på att lösa städernas utmaningar. Tyngdpunkterna är särskilt ren energi, transport, hållbart byggande, cirkulär ekonomi, avfallshantering och urban matproduktion.

Urban Tech Helsinki har som mål att locka nya experter och företag till huvudstadsregionen samt att stöda och sätta fart på uppkomsten av nya, särskilt forskningscentrerade företag och deras tillväxt i det inledande skedet. Med inkubatorverksamheten vill man dessutom stöda innovationerna som uppstår genom forskningsarbetet i att växa sig till internationell företagsverksamhet. Målet är också att samarbeta intensivt med stora företag som satsar på hållbara stadslösningar. Stadens finansiering för den nya inkubatorn kommer från Helsingfors stads innovationsfond, vars centrala mål är att stärka stadens kompetensbas.

”Urban Tech Helsinki är ett utmärkt tillägg till Helsingfors innovationsekosystem, eftersom Helsingfors allt aktivare vill agera som plattform för intressanta och resultatrika innovationer som söker lösningar på vår tids stora globala utmaningar och producerar nya exportmöjligheter. Genom att erbjuda en fungerande stad som plattform för våra företag tror jag att vi har varje möjlighet att locka de bästa talangerna och idéerna från hela världen till Helsingfors. Urban Tech Helsinki är en satsning på Helsingfors förnyelseförmåga, och den gör det möjligt att utveckla hållbara innovationer i världsklass i Helsingfors på ett helt nytt sätt”, säger borgmästare Jan Vapaavuori.

Urban Tech Helsinki främjar också målen för Helsingfors stads och Aalto-universitetets strategiska partnerskap, vilka bland annat omfattar internationellt samarbete, synlighet, kommunikationssamarbete och sysselsättning för internationella experter.

”Urban Tech Helsinkis mål har en stark koppling till Aalto-universitetets strategi för att bygga en hållbar framtid. Aaltos mål är att förnya samhället genom forskningsbaserad kunskap, kreativitet och entreprenörsanda. Som samarbetspartner kan vi erbjuda Aaltos omfattande internationella nätverk och högklassiga forsknings- och innovationskompetens till företagens och stadens förfogande. Urban Tech Helsinki kommer att betydligt stärka huvudstadsregionens innovationsekosystems förmåga att åstadkomma hållbara lösningar på världens stora utmaningar”, konstaterar Aalto-universitetets rektor Ilkka Niemelä.

”Tillsammans med sina partner bygger Helsingfors upp världens bästa innovationsekosystem och arbetar för att snabbare hitta lösningar på globala hållbarhetsutmaningar. I Urban Tech Helsinki-inkubatorn möts finländsk toppforskning, Helsingfors lysande startup-ekosystem och globala städers hållbarhetsrelaterade utmaningar, som utgör en möjlighet värd flera miljarder euro för Finland och innovativa finländska företag”, säger Santtu von Bruun, chef för enheten innovationer och nya försök i Helsingfors stad.

Urban Tech Helsinki arbetar i både startup-campus Maria 01:s lokaler och i Aalto-universitetets campus i Otnäs, och den har också en stark koppling till den övriga innovations- och inkubatorverksamheten som pågår på högskolecampusen i regionen. Inkubatorverksamheten är icke-vinstdrivande. Samarbetsavtalet mellan Helsingfors och Aalto-universitetet om Urban Tech Helsinkis verksamhet är i kraft 2021–2025. Målet är att ansökan till inkubatorn ska inledas i juni.

Termen urban tech syftar på startup-företag inom teknologibranschen som fokuserar på att lösa städers utmaningar med hjälp av hållbar teknologi.