Siirry suoraan sisältöön

Helsingfors stad och HUS utreder nyförlösta mammors upplevelser av rådgivningsbyråer och förlossningssjukhus

Helsingfors stad och Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS undersöker nyförlösta mammors och föräldrars uppfattningar och upplevelser om genomförandet av familjevänlig vård vid Helsingfors mödrarådgivningsbyråer och HUS Kvinnokliniken. Dessutom utreds nöjdhet med förlossningens förlopp samt förmåga att vårda babyn efter att familjen kommit hem från sjukhuset.

Målet med undersökningen är att öka förståelsen för familjernas upplevelse av vården och identifiera därtill kopplade utmaningar och utvecklingsbehov.

Familjevänlig graviditet, förlossning och tid efter förlossningen

”Bland annat den förkortade tiden i sjukhuset efter barnets födelse och förstföderskors högre ålder är exempel på förändringar som skett under de senaste åren och som medfört nya behov i fråga om mödrarådgivningsbyråernas och förlossningssjukhusens tjänster. Vi utreder familjers erfarenheter så att vi bättre än tidigare kan svara på nya behov och erbjuda högkvalitativ vård”, berättar Monica Lindberg, chef för rådgivningsbyråerna och hemservicen för barnfamiljer vid Helsingfors stad.

Till undersökningen söks frivilliga mödrar som bor i Helsingfors och föder under hösten 2022 eller har fött ett eller flera fullgångna barn (i graviditetsvecka 37 eller senare) på Kvinnokliniken. Material samlas in genom en elektronisk enkät och individuella intervjuer.

Under hösten söks mödrar till undersökningen på Helsingfors rådgivningsbyråer och Kvinnokliniken.

Undersökningen anknyter till genomförandet av Helsingfors stadsstrategi. Målet är att utveckla tjänster kring graviditet och förlossning med beaktande av familjers åsikter.

Undersökningen genomförs av Åbo universitet.