Siirry suoraan sisältöön

Helsingfors stad och polis bekämpar aktuella säkerhetshot tillsammans

Helsingfors stad och polisinrättningen i Helsingfors samarbetar regelbundet för att skapa en aktuell lägesbild av säkerheten och bekämpa hot. Samarbetet utförs genom flera olika nätverk och regelbundna möten. Stadens och polisinrättningens ledning träffas med sex månaders mellanrum. Det senaste mötet ordnades den 28 april. Under mötet kom staden och polisen överens om att öka samarbetet till exempel för att förebygga gängbildning bland ungdomar.

”Staden och polisinrättningen analyserar tillsammans aktuella fenomen som berör Helsingfors säkerhetsläge, till exempel gatuhandeln med droger och gängbildning bland ungdomar som uppvisar våldsamma symtom. På basis av den gemensamma lägesbilden kan vi rikta både stadens och polisens resurser till att bekämpa säkerhetshot”, berättar borgmästare Jan Vapaavuori.

Man har för avsikt att snabbt och med tillräckliga resurser ingripa i fenomen som minskar invånarnas känsla av säkerhet. Staden vill bekämpa skadliga fenomen på ett förebyggande sätt för att man ska kunna undvika att problem förlängs och fördjupas.
”Helsingforspolisen följer aktivt med situationen och vet vad som händer på stan. Polisen förhåller sig allvarligt till en eventuell skadlig gängbildningsutveckling. Vi ingriper i våldsamt beteende både genom polisens förebyggande arbete och genom effektiva brottsutredningsmetoder, såsom vi gjort för händelserna under den senaste tiden. Polisen gör sitt för att se till att staden fortsättningsvis är en trygg plats”, konstaterar polischef Lasse Aapio.

Helsingfors stads alla sektorer har gemensamma gränssnitt med polisinrättningen i Helsingfors. Polisen samarbetar till exempel med stadens barnskydd och ungdomstjänster samt med skolor i Helsingfors. Förutom polisen utgör också olika organisationer i Helsingfors viktiga partner för staden i att samla in signaler beträffande säkerheten och stärka stadens säkerhetsläge.

Foto: Aki Rahikka/Stooritaivas Oy