Siirry suoraan sisältöön

Helsingfors stad stöder åter ungas sysselsättning under sommaren

Helsingfors anställer årligen ca 1200 sommaranställda i åldern 16–20. Ungefär 800 sommarjobb riktas till unga i åldern 16−17 och ca 280 uppgifter till unga i åldern 16−20 inom projektet Snygg sommar!. Unga anställs även som sommarvikarier inom olika sektorer.

Inom social- och hälsovårdssektorn finns det fortfarande lediga vikariat och sommarjobb för bl.a. närvårdare, sjukvårdare och ledare. Alla stadens lediga arbeten finns på adressen helsinkirekry.fi.

Mest ansökningar har det kommit till uppgifter som biblioteksbiträde, biträdande ungdomsledare, planerar- och planeringspraktikant, expeditionsbiträde, kommunikationspraktikant och uppgifter inom informationshantering, matservice, rustförrådet och Esplanadestraden.

Målgruppen för Sommarsedeln blir mer omfattande år 2021

Helsingfors Sommarsedel utvidgas för sommaren 2021 så att den även berör unga som är födda 2004. I stället för 5 500 är det 10 000 unga som får Sommarsedeln. Genom att göra Sommarsedeln mer omfattande ökar och förbättrar man ungas möjligheter att få sommarjobb samt uppmuntrar företag till att anställa unga i en utmanande situation. 

Med Sommarsedeln ersätter staden 325 euro till en arbetsgivare som anställer en niondeklassare eller en ung född 2004 för minst 60 timmar. Den ungas minimilön för 60 timmar är 400 euro, och för tiden som överskrider det ska den unga betalas lön i enlighet med branschens kollektivavtal. Med sedeln kan den unga söka sommarjobb i företag, föreningar, stiftelser och församlingar. Unga har upplevt sedeln som ett bra stöd i konkurrenssituationer för en arbetsplats.

Stöd för ungas företagsamhet

Helsingfors erbjuder 40 platser till företagarutbildningar som är riktade till 15–29-åringar. Det erbjuds två alternativa program i företagande som ger möjlighet att på ett tryggt sätt och med handledning prova på företagandet. Ett program verkställs av Ekonomi och ungdom TAT och det andra av 4H-föreningen. Båda programmen innehåller utbildning inom företagsamhet, personlig handledning, gemensamma evenemang och en 300 euros sommarföretagssedel. 

Kvalitetskontrollprojektet fortsätter även i år

Världens bäst fungerande stad-projektet för kvalitetskontroll inleddes förra året och fortsätter i sommar. Under sommaren anställer Helsingfors stad sammanlagt 22 högskolepraktikanter till kvalitetskontrolluppgifter. Under de olika långa anställningarna kommer praktikanterna att iaktta hur stadsstrategins mål genomförs i praktiken. Bland det som ska bedömas finns gatubyggplatser, stadens serviceställen, friluftsområden samt parker och lekparker.