Siirry suoraan sisältöön

Helsingfors stänger en del lekparker i en svår personalsituation

Personalbristen fortsätter inom den svenska och finska småbarnspedagogiken i Helsingfors. På en del av de svenska och finska daghemmen är bristen på personal och vikarier för tillfället akut.

Staden har de senaste åren vidtagit en mängd åtgärder för att förbättra tillgången till personal: Man har ökat antalet reservpersoner och snabbinsatspersonal, höjt lönerna och effektiverat premieringen, utvecklat systematiskt karriärstigarna, ökat möjligheterna att skaffa behörighet och utbudet av kompletterande utbildning, utvecklat arbetsintroduktionen för nyanställda, ökat samarbetet med studerande och läroanstalter samt stärkt pedagogiken, kommunikationen och rekryteringsmarknadsföringen. Trots alla åtgärder finns det i staden områden och enheter som man inte kunnat rekrytera tillräckligt med personal till för att säkerställa den lagstadgade personaldimensioneringen.

”Vi har vidtagit en rad åtgärder och fört fram frågan för behandling på bred front, men det måste sägas klart och tydligt att staden inte allena kan lösa personalbristen, som nu är märkbar också annanstans än i vår stad”, konstaterar Satu Järvenkallas, sektorchef för fostran och utbildning.

För att råda bot på den akuta personalbristen och trygga den lagstadgade småbarnspedagogiken stängs en del lekparker i Helsingfors och personalen i dem flyttas över till daghem för tiden 19.9-21.10.2022. Lekparkspersonalen är kunnig och kompetent, och dessutom får de en introduktion i sina arbetsuppgifter på daghemmen.

I de lekparker som stängs avbryts tillfälligt ledd öppen småbarnspedagogisk verksamhet, som inte är lagstadgad, såsom klubbverksamhet, verksamhet för spädbarns- och småbarnsfamiljer samt öppen eftermiddagsverksamhet. Det föreslås att mellanmålsavgiften inom den öppna eftermiddagsverksamheten kompenseras – fostrans- och utbildningsnämnden behandlar ärendet 13.9.2022. Utomhusområdena i lekparkerna kan användas fritt.

”Helsingfors har ett omfattande nätverk av lekparker och också under dessa exceptionella arrangemang hålls sammanlagt 46 lekparker och två familjehus öppna. Verksamheten i lekparkerna är viktiga för familjerna och en del av småbarnspedagogiken. Jag beklagar djupt att vi är tvungna att tillgripa denna lösning”, konstaterar Järvenkallas. ”De stängda lekparkerna öppnas givetvis tidigare om personalsituationen förbättras.”

Följande lekparker stängs: Ruoholahti, Lahnalahti, Nuoli, Trumpetti, Ulvila, Viiri, Laurinniitty, Tullinpuomi, Vallila, Kimmo, Torpparinmäki, Salpausselkä, Unikko, Kurranummi, Rudolf, Tuorinniemi, Puuskakulma, Mellunmäki samt familjehusen Betania och Sahrami.

Lekparkernas kontaktuppgifter

Foto: Konsta Linkola