Siirry suoraan sisältöön

Helsingfors styr ungdomsbrott till medling och unga till ersättning i form av arbete

Ungdomsbrott medlas systematiskt med ersättning i form av arbete i Helsingfors, eftersom ersättningar i form av arbete har konstaterats vara ett bra sätt att förebygga kommande brott. När Helsingfors stad är målsägande, styr den alla brott som utförts av unga i första hand till medling.

– Helsingfors stad vill med hjälp av medling ge unga möjlighet att ersätta sin skadegörelse i form av arbete. Penningersättning skulle inte nödvändigtvis kännas likadan för att ersättningen ofta betalas av vårdnadshavare, säger medlingshandledare Robert Willadsen.

Att ersätta skadegörelsen med eget arbete erbjuder unga själva även möjlighet att få en ny, bättre riktning i livet.

Tidigt ingripande

Initiativ till att starta medling kan komma från flera olika håll. Willadsen berättar att det oftast kommer från polisen, åklagaren eller socialmyndigheten. Initiativ kan dessutom göras av vederbörande själva eller till exempel av skolan.

Innan medlingen startas förutsätts samtycke av båda parter. Om skadegöraren är under 15 år, behövs vårdnadshavares samtycke därtill.

Staden har redan länge deltagit i medling med unga, men under de senaste åren har medlingens struktur tydliggjorts. Syftet är att beslut och avtal vid medlingen färdigställs snabbare i den stora stadsorganisationen.

Under medlingen träffar parterna varandra och går igenom de skador som orsakats. Syftet är att hitta en lösning för att ersätta skadorna som godkänns av båda parterna.

En ungdom förstår inte nödvändigtvis följderna av eller allvaret för sina gärningar. Willadsen påpekar att det arbete som man kommer överens om i medlingen har en social och fostrande uppgift.

Utöver ersättning i form av arbete kan skadan ersättas med en kombination av arbete och pengar.

Enligt Willadsen är det viktigt att ungas förseelser kan ingripas i ett tidigt skede. Tack vare medlingen kan ungdomen konkret ta ansvar för sina gärningar.

En titt in i arbetslivet

Willadsen berättar om ett praktiskt exempel, där ungdomen har skadat en fastighet som ägs av staden.

När det har lagts märke till skadan, kan parterna komma överens om att medla tillsammans om ersättningen. När de kommer överens om antalet ersättning i form av arbete, till exempel tre arbetsdagar, styrs ungdomen till en lämplig arbetsplats.

Stadsmiljösektorn har ett avtal om ersättningar i form av arbete för unga med Stara. Stara styr unga till ersättning i form av arbete, exempelvis till parkarbeten.

Staden betalar en ersättning till Stara som fungerar som affärsverk, eftersom ungdomen behöver en handledare på heltid under sin ersättning i form av arbete.

– Staden agerar så här eftersom vi vill se på situationen för ungdomens framtid, säger Willadsen.

Han påpekar att stränga straff inte antagligen skulle vara lika mycket till nytta. Ersättningen i form av arbete är också en titt in i arbetslivet. För en del av unga har den lett till en sommarjobbsplats.

Ungefär tjugo avtal om ersättning i form av arbete för unga ingås årligen.

Förebyggande av utslagningen

Produktionschef Tero Koppinen från Stara säger att Stara har två roller i medling vid ungdomsbrott. När skadegörelsen har riktats direkt till Staras egendom, är Stara själv den andra parten av medlingsförhandlingen.

Den andra rollen är att erbjuda platser för ersättning i form av arbete till unga som kommer till medlingen. Man ska ha kommit överens om platserna med stadsmiljösektorn.

– Staden har en princip att ersättningen i form av arbete, om möjligt, alltid anknyter till den skadegörelse som har gjorts, berättar Koppinen.

Detta är inte alltid naturligt. I praktiken rengör unga bland annat fastigheter eller fordon som har klottrats ner. Platser för ersättning i form av arbete finns till exempel i parker och lager. Unga har deltagit i ungskogsgallring, rensat ogräs, monterat stängsel mot hare, utfört lätt snöskottning samt tagit hand om husdjur i Tomtbacka.

Stara har arbetshandledare för perioder för ersättning i form av arbete. De vill och kan jobba med unga och unga lämnas aldrig ensam.

Enligt Koppinen är det fint att Stara kan erbjuda platser för ersättning i form av arbete till medling vid brott och samtidigt möjligtvis förebygger utslagning.

– Människor gör misstag. Hos oss har även den högsta ledningen konstaterat att denna tjänst är värdefull och viktig och att vi vill erbjuda den även i fortsättningen.

Pigga klockan sex på morgonen

Arbetsplanerare Veikko Kärnä från Stara säger att ungas ersättningsperioder oftast tar 2–5 dagar.

– Det är fråga om riktigt arbete som förstås skräddarsys enligt ungdomen.

Handledaren deltar intensivt i arbetet, det vill säga man arbetar tillsammans. Kärnä uppskattar att ungefär hälften av handledarens arbetstid går till styrning av ungdomen. Trots detta anses det även på fältet att ersättningsverksamheten är bra. Handledarna förstår väl dess betydelse.

Man frågar inte ungdomen hurdan skadegörelse det ersätts med arbete. Några unga berättar dock själva om sin bakgrund.

Ungdomen är en fast del av arbetsgruppen under sina ersättningsdagar och är med i småpratandet i samband med lunch- och kaffestunder.

– Efter nervositeten i början kommer unga ganska väl med. Arbeten startar ofta redan klockan sex eller sju på morgonen. Förutom några undantag kommer de då pigga till platsen.

Unga kommer till ersättning i form av arbete ofta under skolans semestertider.

Kärnä säger att när en ungdom är kapabel och har en rätt attityd, berättar man om kommande sommarjobb och utmanas att söka till dem.

Efter ersättningsperioden får unga fylla i en responsblankett. Enligt svaren har unga oftast varit väldigt nöjda med ersättningen i form av arbete.

Text: Kirsi Riipinen
Bild: Patrik Lindström

Läs mer om främjandet av social hållbarhet på webbplatsen Hållbara Helsingfors.