Siirry suoraan sisältöön

Helsingfors undertecknade ICAN-kampanjens stadsupprop gällande konventionen om kärnvapenförbud

Helsingfors stad har undertecknat stadsuppropet för kampanjen International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN), och visar så sitt stöd för FN:s konvention om kärnvapenförbud.

Stadsfullmäktige godkände vid sitt sammanträde 19.5.2021 stadsstyrelsens förslag som stödde undertecknandet av ICAN-kampanjens stadsupprop. Förslaget var ett svar på fullmäktigeledamot Kati Juvas och 22 andra ledamöters motion. Borgmästare Jan Vapaavuori undertecknade uppropet 7.6.2021.

Den i Australien 2007 grundade ICAN-kampanjens mål är att främja kärnvapennedrustningen och verkställandet av FN:s konvention om kärnvapenförbud. Medborgarorganisationernas sammanslutning som ansvarar för kampanjen fick Nobels fredspris år 2017.

ICAN-kampanjens stadsupprop har undertecknats av nästan 400 städer från 17 olika länder. Med är t.ex. Amsterdam, Berlin, Göteborg, Los Angeles, Oslo, Paris, Sydney, Toronto och Washington D.C. Helsingfors är den första staden i Finland som undertecknat uppropet.

Bakgrundsuppgifter

FN:s konvention om kärnvapenförbud trädde i kraft 21.1.2021. Fram till 18.3.2021 hade 54 länder ratificerat den. Konventionen förbjuder produktion, innehav och användning av kärnvapen. Finland har inte undertecknat konventionen.

Städers internationella verksamhet är i dagens läge avsevärt omfattande, och städerna har ökat sin internationella intressebevakning i staternas riktning. Även Helsingfors har i enlighet med stadsstrategin utvecklat den internationella verksamheten i mer omfattande och mångsidig riktning. Helsingfors stad är t.ex. medlem i nätverket Mayors for Peace.