Siirry suoraan sisältöön

Helsingfors utvecklar tjänster för friluftsfolk

Helsingfors bereder som bäst sina första riktlinjer för naturtjänster. Riktlinjerna ska säkerställa mångfalden i Helsingfors naturområden samt ge invånarna och besökarna goda möjligheter att njuta av naturen.

Helsingfors naturområden är viktiga för invånarnas rekreation och för att främja deras hälsa. I takt med att staden växer ökar dock användningstrycket på naturområden. På grund av den stora mängden besökare behöver naturen servicestrukturer, till exempel skyltade leder och trivsamma rastplatser. De skyltade lederna och rastplatserna styr friluftslivet så att den känsliga naturen inte belastas för mycket. Med hjälp av naturtjänsterna kan vi trygga Helsingfors naturvärden och den biologiska mångfalden.

Riktlinjerna utreder hur tjänsterna borde utvecklas för att bevara naturvärden och för att förbättra omfattningen och ett jämlikt utbud av naturtjänsterna. Riktlinjerna kartlägger också nuläget för naturtjänsterna.

Naturtjänster erbjuds i naturskyddsområdena samt i de skogiga och havsnära rekreationsområdena. Utöver fysiska konstruktioner erbjuder staden viktiga naturtjänster på webben som främjar kännedomen om och uppskattningen av naturen. Exempel på webbmaterial är digitala guider och övrig naturkunskap. Staden ordnar också naturutflykter och talkoverksamhet som en del av Helsingfors naturtjänster.

Besvara enkäten senast den 12 oktober

Berätta om dina vanor och önskemål om naturtjänster genom att svara på webbenkäten som är öppen till den 12 oktober. I enkäten frågas bland annat vilka naturtjänster stadsborna använder, hur nöjd man är med dem, vilka tjänster borde ökas och var de borde placeras. Det lottas ut fem Lumoava Helsinki – 200 luontoelämystä -böcker bland dem som svarat och gett sina kontaktuppgifter. Intressegrupper har också kallats till diskussion om målen för naturtjänster. Diskussionstillfället ordnas i oktober.

Riktlinjerna för naturtjänster ska ingå i Verksamhetsprogrammet för att trygga naturens mångfald i Helsingfors 2021–2028 (LUMO). Riktlinjerna ska bli färdiga våren 2023.

Också riktlinjerna för skogsvården förnyas

Under hösten ska även riktlinjerna för vården av Helsingfors stads skogar uppdateras. De viktigaste målen för dessa riktlinjer är att öka den systematiska mångfalden i skogsområdena samt ge skogarna möjlighet att åldras på ett naturligt sätt. Riktlinjerna ställer också beredskap för klimatförändringen och hur stadens tillväxt påverkar skogarnas hållbarhet. Riktlinjerna för skogsvården uppdateras för att bättre svara på stadens nuvarande strategi och de är likaså förknippade med målen för LUMO-programmet. Enkäten om skogsvården öppnas i början av oktober och är avsedd för stadsborna.

Bild: Mira Lainiola