Siirry suoraan sisältöön

Helsingfors väcker barns och ungas läsiver – Att läsa är att läsa världen!

I Helsingfors stads skolor och daghem stärker man läskulturen och läskunnigheten. Syftet är att inspirera barn och unga samt familjer och personal att bekanta sig med ett mångsidigt urval av texter.

Över 4 600! Så många böcker har klass 6B i det finska lågstadiet Keinutien ala-aste hittills läst. Böcker läses både i skolan och hemma. Klassen har kommit överens om att när en elev har utfört de uppgifter hen fått under en lektion, kan hen gå till läshörnan för att läsa. På fredagar ordnas dessutom en gemensam lässtund.

”Att läsa är vår klass gemensamma grej – alla elever i klassen läser. Vårdnadshavarna har dessutom helhjärtat uppmuntrat barnen och hjälpt till med läsningen”, berättar Johanna Lehtinen, som är lärare för klass 6B.

I Helsingfors stads skolor och daghem utvecklar man olika metoder för att få barnen och deras familjer att läsa. Ett sätt är en bokhylla med kvällssagor. Eleverna kan plocka med sig en bok hem och – när de har läst den – sätter den tillbaka i bokhyllan så att följande familj kan låna den.

”Bokhyllan med kvällssagor är ett lätt sätt att inspirera familjerna att göra läsning till en gemensam hobby”, berättar pedagogisk sakkunnig Antti Aaltonen, som är projektkoordinator för projektet Lukuinto – Läsiver. Projektet strävar efter att främja läsning.

Samma mål har till exempel författarbesöken, som man har ordnat över nätet under coronapandemin. Under Läsveckan, som pågår som bäst, erbjuder Helsingfors stadsbibliotek grundskolorna möjligheten att delta i författarintervjuer på finska och svenska över nätet.

Att läsa är att läsa världen

Redan en tid har det funnits tecken på att läskunnigheten på nationell nivå har försvagats. Småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen förebygger emellertid ojämlikhet ifråga om läskunnighet.

Sonja Djupsjöbacka, klasslärare i Hoplaxskolan, berättar att hon stöder elevernas läskunnighet genom daglig högläsning i klassen. Några gånger i veckan får barnen läsa tyst för sig själva. Dessutom utser skolan varje år två månader till läsmånader. Fokus ligger då på läsning och på att synliggöra skolans böcker. Målet är att skapa en bra grogrund för elevernas intresse för läsning.

”Eleverna har i alla ämnen nytta av en positiv inställning till läsning. Läsning ökar deras fantasi och de får ett större ordförråd”, säger Sonja Djupsjöbacka, vars klass deltar i projektet Läsiver.


“Barn får en positiv bild av läsning om man som vuxen talar varmt om det”, säger Sonja Djupsjöbacka.  

Projektkoordinator Antti Aaltonen konstaterar att läskunnighet är en medborgarfärdighet som möjliggör personlig delaktighet och framgång i samhället.

”Utöver traditionell läskunnighet behöver vi också läskunnighet av nya slag för vi stöter allt oftare på en mångfald av texter på daglig basis”, säger han.

Multilitteracitet, som betonas i planerna för småbarnspedagogiken och läroplanerna, betyder inte enbart tolkning och produktion av verbalt innehåll utan också av visuellt och auditivt innehåll.

”I vår vardag översköljs vi av meddelanden i många olika kanaler. Därför krävs multilitteracitet. Dessutom produceras det allt fler texter på allt fler språk, som ger en mer nyanserad bild av världen, och som ökar den kulturella läsfärdigheten och förmågan att sätta sig in i en annans situation. Att läsa är att läsa världen!”, fortsätter projektplanerare Pauliina Niemelä och Johanna Karlsson.

Läskulturen utvecklas tillsammans

I Helsingfors stads daghem och skolor stödjer man läskulturen genom att stärka personalens kunnande och utbyta god praxis. Personalen erbjuds fortbildning kring litteraturfostran och läsning – man lär ut hur man kan utnyttja litteratur och läsning för att behandla olika saker och fenomen i undervisningen.

”Det finns till exempel ett stort utbud av högklassig barnlitteratur för behandling av emotionell kompetens och interaktionsfärdigheter, samt hållbar utveckling”, säger Antti Aaltonen.

Lukuympyrä – Läsecirkel har redan vunnit stor popularitet bland lärarna. Lukuympyrä – Läsecirkel har tagits fram tillsammans med lärare inom småbarnspedagogik samt klass- och ämneslärare. Materialet finns snart tillgängligt på svenska och finska på projektets webbsidor.

”Läsecirkeln är behändig när man vill få en inblick i den egna gemenskapens läskultur – vad vi läser, när vi läser, hur vi läser och var vi läser”, berättar Johanna Karlsson.

”Den här veckan pågår den nationella läsveckan. Tips kring läsning och böcker kan man få bland annat genom att följa Lukuinto – Läsiver-projektets tvåspråkiga Instagramkonto @lentava_kirjahylly. Välkommen med i läsningens värld!”, uppmuntrar Pauliina Niemelä.

Helsingfors stads Lukuinto – Läsiver-projekt (på finska) strävar efter att skapa en varaktig praxis i syfte att öka läsivern – och så att den också håller i sig från småbarnspedagogiken till nybörjarundervisningen. Projektet finansieras av undervisnings- och kulturministeriet.

Den nationella Läsveckan infaller 5–11.4. Under Läsveckan står läskunnighet och betydelsen av läsning i fokus.

Bild: Jani Laukkanen