Siirry suoraan sisältöön

Helsingfors val av ungdomsfullmäktige inleds 8 november – i ungdomarnas valteman lyfter man fram bland annat jämlikhet och likvärdighet

Röstningen i valen av Helsingfors ungdomsråd inleds måndagen 8 november. Antalet kandidater är sammanlagt 74 och antalet röstberättigade ungdomar i Helsingfors uppgår till sammanlagt ungefär 28 000. De nya ledamöterna väljs för tvåårsperioden som börjar 1 januari 2022.

I Helsingfors ställde fler ungdomar upp som kandidater än i de förra valen 2019, vilket tyder på att de ungas intresse att påverka fortfarande ökar. Fler ungdomar än tidigare har i sina valteman lyft fram teman som rör jämlikhet och likvärdighet samt de ungas psykiska hälsa. Dessutom framhävs i de ungas valteman i likhet med tidigare år även klimatförändringen och andra miljöfrågor, samt en trygg och likvärdig livs- och skolmiljö. Även möjligheterna till sommarjobb, kollektivtrafiken och skolmaten är återkommande teman i ungdomsvalen.

Helsingforsungdomarna kan som tidigare rösta vid skolorna och ungdomslokalerna. En nyhet är röstningspunkten som finns under hela valet i aulan i centrumbiblioteket Ode, och har öppet 8–26 november varje dag klockan 16–19.

Ungdomsfullmäktige och ungdomsråden är i kommunallagen förutsatta påverkansorgan för unga. De är politiskt obundna påverkansgrupper för unga, och verkar för de ungas sak i de egna kommunerna.

Mer information om valen:

Röstningen pågår 8–26 november.
Mer information: nuorten.helsinki/valet
Valkompass: https://survey.zef.fi/413d7zjx/index.html
Resultaten publiceras 8 december under KrutGalan med början klockan 18 och på webbplatsen nuorten.helsinki ungefär klockan 21. Galan streamas direkt till Helsingforskanalen 8 december med början klockan 18.