Siirry suoraan sisältöön

Helsingforsregionen steg upp bland de 25 bästa startup-ekosystemen för ren teknik i världen

Helsingforsregionen har valts bland världens 25 bästa ekosystem för startup-företag inom ren teknik, dvs. cleantech-branschen, i den nyligen publicerade rapporten Global
Startup Ecosystem Report: Cleantech edition
. Rapporten har utarbetats av Startup Genome, som är en uppskattad undersöknings- och rådgivningsorganisation inom startup-branschen.

”Startup-företagares erfarenheter av Helsingfors har varit särskilt goda bland annat tack vare tillgången till långfristig finansiering under det inledande skedet. Detta är ett resultat av utveckling som har fortsatt redan i tio år. Helsingforsregionens ekosystem är utmärkt på att innovera, vilket syns i antalet investeringar i tidigt skede. Därtill kan det skalas upp och låta medel cirkulera tillbaka till ekosystemet”, berättar Farshad Fahimi, datastrategiledare hos Startup Genome.

Utveckling av ren och intelligent affärsverksamhet är viktigt för Helsingfors

Helsingfors har som mål att vara koldioxidneutralt före 2030 och därför är det viktigt för staden att främja ren och intelligent affärsverksamhet. Staden söker ändå inte lösningar ensam utan samarbetar med ett nätverk, ekosystem, som består av olika aktörer. Vid sidan av staden hör bland annat kommersiella aktörer, högskolepartner samt stora och små företag till cleantech-branschens ekosystem.

”Helsingfors startupfält har uppvisat bra återhämtningsförmåga under pandemin. Riskkapitalströmmen till startup-företag i Helsingfors ökar kontinuerligt och allt flera företag väljer Helsingfors som sitt hem. Den höga placeringen på Startup Genomes lista är ett bevis på att också vårt cleantech-ekosystem är högkvalitativt och tål bra jämförelse även med mycket större städer”, berättar Helsingfors stads näringslivsdirektör Marja-Leena Rinkineva.

Helsingforsregionens startup-ekosystem skiljer sig från andra ekosystem i synnerhet genom att det är ofta staden som möjliggör samarbete och experiment. I flera andra länder är utvecklingen av startupfältet statsledd och därigenom osmidig.

I Helsingfors söker man rena och intelligenta lösningar till globala problem

Cleantech eller ren teknik syftar på produkter, tjänster, processer och teknologier som främjar hållbar användning av naturresurser och förebygger eller minskar negativa miljöpåverkningar. Inom cleantech-branschen utvecklas lösningar till globalt betydande problem.

”Stadens huvudsakliga uppgift är att betjäna invånare, företag och
företagare. Stora globala utmaningar står i direkt samband med hur företagen
och invånarna klarar sig. Helsingfors vill vara bland föregångare som svarar på
dessa utmaningar så det är naturligt att vi stöder företag som söker
intelligenta och rena lösningar”, berättar enhetens chef Tommo Koivusalo
vid NewCo Helsinki.

Stadens tjänster som är avsedda för företag utgår alltid från företagens behov. Stadens sakkunniga är närvarande i ekosystemet på gräsrotsnivå och dialogen är aktiv. Helsingfors fungerar också som en plattform för experiment för ett stort antal pilotprojekt. Cleantech-projektens storlek varierar från små och snabba experiment till omfattande EU-projekt. Under de senaste åren har staden stött i synnerhet startup-företags steg från förkuvöser och experiment till acceleratorer och ökning så att de blir kommersiellt lönsamma.

Mångsidigheten inom cleantech-branschen i Helsingfors syns i brokigheten av olika tjänster och projekt. Av stadens egna företagskuvöser fokuserar Urban Tech uttryckligen på företag inom cleantech-branschen. NewCo Accelerator har i sin tur hjälpt startup-företag inom olika branscher att växa med framgång redan över ett år. Snart grubblar man på nya lösningar på flera olika campus vid campusinkubatorer som anslutits till lokala högskolor. Genom innovationsfonden förverkligar man däremot gemensamma projekt där både stora och små företag deltar. Även samarbetet med kommersiella aktörer och exempelvis Forum Virium är tätt.

I cirkulär ekonomi cirkulerar materialen så länge som möjligt

Staden är med i olika delområden inom cleantech-branschen, från elektrifiering av trafiken till utveckling av hållbara energilösningar. I praktiken har Helsingfors tagit en stor roll till exempel i främjandet av cirkulär ekonomi. Cirkulär ekonomi innebär att man vill hålla material i cirkulation så länge som möjlig så att deras värde inte minskar.

Staden har samlat ihop aktörer inom branschen till ett s.k. kluster för cirkulär ekonomi och det finns redan flera företag med fokus på branschen i Helsingfors. Ett av företagen är förpackningstjänsten RePack, som gör det möjligt för webbutiksägare och andra användare att återlämna leveransförpackningar och använda dem på nytt. RePack tillämpar alltså på sätt och vis pantsystemet för flaskor på näthandel. I och med pandemin har ökningen av näthandel blivit snabbare överallt i världen. Samtidigt har bergen av förpackningsavfall blivit allt högre.

RePack fick sina första kunder år 2014 och för tillfället används tjänsten av cirka 200–300 webbutiker i Europa och Nordamerika. RePack har flera kända varumärken som kund, till exempel Makia, Gina Tricot och Finlayson.

RePacks verkställande direktör Jonne
Hellgren
berättar att företaget under årens lopp har deltagit i många ekosystemtjänster exempelvis via NewCo Helsinki och Forum Virium.

”Jag kommer inte ens ihåg alla tjänster som vi har använt, vi har varit med i så många! Som helhet är Helsingfors med på startupfältet rentav i överraskande stor utsträckning och har skapat goda förutsättningar för innovativa företag. Det är viktigt att staden har personer som har satt sig in i utvecklingen av företag i olika faser samt delar med sig av sin kompetens. Därtill har vi haft nytta av att Helsingfors som plats intresserar internationella sakkunniga. Nästan alla arbetstagare som vi anställt är internationella.”

Helsingforsregionens startup-ekosystem är inte beroende av spelbranschen

Den höga placeringen på Startup Genomes nyligen publicerade rapport gällande cleantech-branschen visar att framgången av Helsingfors ekosystem för startup-företag inte stöder sig enbart på kompetens inom spelbranschen som är välkänd ute i världen, utan arbete görs på bred front. Vid sidan av cleantech och spelbranschen har man i Helsingfors omfattande kunskaper bland annat inom inlärningsteknologin, hälsobranschen och XR-teknologin. Under årens lopp har Helsingfors startupfält blivit mångsidigare och utvecklats till ett konkurrenskraftigt fält i såväl europeisk som internationell jämförelse.

Vid sidan av jämförelsen med fokus på cleantech-branschen har Helsingfors haft framgång exempelvis i Startup Genomes rapport Global Startup Ecosystem 2021 (GSER) som publicerades våren 2021, där Helsingforsregionen valdes som ett av de bästa uppkommande ekosystemen för startup-företag i världen. GSER-rapporten är världens mest omfattande och lästa startup-undersökning.

Startup
Genome är världens ledande politiska rådgivnings- och undersökningsorganisation
för regeringar samt kompanjonskap mellan den offentliga och den privata
sektorn. Dess mål är att främja startup-företags framgång och ekosystemens
prestationsförmåga överallt i världen.

Du kan
ladda ned Global Startup Ecosystem Report (GSER): Cleantech edition-rapporten i
sin helhet (på engelska) på Startup Genomes webbplats:
https://startupgenome.com/report/gser-cleantechedition

Nyhets bild: Helsingfors
har samlat ihop aktörer inom cleantech-branschen till ett kluster för cirkulär
ekonomi och det finns redan flera framgångsrika företag inom branschen i
huvudstaden. Ett av företagen är förpackningstjänsten RePack som gör det
möjligt att återlämna leveransförpackningar och använda dem på nytt. Bildkälla:
RePack/materialbank