Siirry suoraan sisältöön

Innovationsagenterna kanaliserar företagens utvecklingskraft för stadsbornas väl

Har du redan hört om Helsingfors stads innovationsagenter? Vet du vad innovationer och agenter har gemensamt?

Innovationsagenter är anställda vid Helsingfors stad och de verkar som förmedlare mellan staden och företag i innovationsärenden. Med hjälp av innovationsagenter kan företag utveckla sina produkter och främja sin affärsverksamhet samtidigt som staden och stadsborna har nytta av de nya lösningarna. Det finns innovationsagenter i stor utsträckning inom stadens olika ansvarsområden: inom social- och hälsovård, pedagogik och utbildning samt stadsmiljö-, kultur- och fritidsbranscherna.

Innovationsagenter letar efter nya idéer på företagsfältet

Innovationsagenterna känner både väl till sitt eget specialområde jämte nätverk, dit både företag, forskningsanstalter och organisationer inom den offentliga sektorn kan höra. Innovationsagenternas viktigaste uppgift är att försöka hitta utvecklingsobjekt inom stadens verksamhet tillsammans med branschens experter, och kartlägga företag som kan svara på de identifierade utmaningarna. Då de rätta aktörerna har kartlagts hjälper innovationsagenterna företagen att utveckla sina lösningar så att de blir marknadsdugliga.

”Innovationsagenterna jobbar med att försöka hitta nya idéer och hör gärna vad som händer på företagsfältet. Företagen ska alltså inte tveka att kontakta en agent inom den egna branschen”, uppmanar teamchefen för innovationsagenter Kimmo Heinonen från Helsingfors stad.

Det praktiska arbetet gör verksamheten agentlik. Det är som spionage. Innovationsagenterna vet vad som sker inom deras specialområde och hurdana företag som verkar inom nätverket. Därtill lyfter de fram stadens synsätt på företagsfältet och företagsperspektiv i stadens verksamhet. Det sker alltså informationsdistribution åt båda hållen. Syftet med det effektiva informationsutbytet och praktiska försök är alltid att vidareutveckla företagens produkter, och ge upphov till lösningar som förbättrar stadsbornas liv.

Genom innovationsutmaningar och försök blir idéer verklighet

Av bra utvecklingsidéer förädlas praktiska lösningar genom stadens försöksverksamhet. Försök genomförs i en unik försöksmiljö, såsom i skolor, vid hälsostationer eller i trafiken.

Företagen kan höra sig för om möjligheter att testa och utveckla sina lösningar direkt av innovationsagenterna som har direkt kontakt till stadens försöksverksamhet. Därtill letar staden efter lämpliga företag för försök genom att ordna innovationsutmaningar eller försöksrundor. Av förslagen som fås till innovationsutmaningarna väljs det bästa eller de bästa till det egentliga utvecklings- och försöksstadiet där den föreslagna lösningen förädlas och testas tillsammans med företaget, stadens experter och slutanvändarna. De valda företagen får också en finansiell ersättning. Syftet är alltid att genom försököket vidareutveckla den av företaget skapade lösningen mot marknaden. Man försöker oftast få andra företag, konsumenter och ibland även den offentliga sektorn till kunder.

”Genom innovationsutmaningen kan företagen utveckla sina produkter tillsammans med en verkligt stor aktör, Finlands största stad, i en genuin verksamhetsmiljö, vilket naturligtvis är en fin möjlighet för företagen”, berättar innovationsagent Roope Töllikkö.

Töllikkö arbetar inom idrotts- och välfärdsbranschen. För tillfället går en stor del av Töllikkös arbetsinsats till en innovationsutmaning för att främja ungas idrott och välmående. Inom den försöker man hitta nya sätt att främja idrott och välbefinnande som helhet bland studerande på andra stadiet. Ansökningstiden för utmaningen gick nyligen ut och just nu sker valet av idéer till pilotfasen. Du kan läsa mer om utmaningen här.

Innovationsutmaningen för idrott och välbefinnande bland unga är ett bra exempel på en utmaning som direkt utöver staden också är till nytta för företagen som väljs till pilotprojektet.

”Genom oss får företagen en rutt direkt till de unga. Det skulle vara svårt utan stadens stöd. Staden å sin sida vinner alltid då stadsbornas välbefinnande ökar”, berättar Töllikkö. 

Det finns också mycket att utveckla. Töllikkö lyfter fram utmaningen med marknadsdialogen, det vill säga att staden och företagen inte alltid förstår varandra. Det finns nödvändigtvis inte exakt information inom stadens olika sektorer om hurdana företag det finns inom branschen. Företagen å sin sida är inte alltid på det klara med hurdana produkter man borde utveckla och erbjuda till försök. Töllikkö tror ändå att den ömsesidiga välkändheten förbättras då man satsar på dialogen och ger tid. Utöver att försöka hitta nya idéer är det väsentliga i innovationsagenternas arbete att bygga broar mellan staden och företag. 

Företagare – ta kontakt med en agent inom ditt område! 

Innovationsagenterna arbetar oftast inom staden som gemensamma resurser vid stadens näringsavdelning och inom olika sektorer. De har titlarna specialplanerare eller specialexpert. Alla innovationsagenters kontaktuppgifter finns på webbplatsen för försöksplattformsverksamhet testbed.helsinki. Tveka alltså inte att ta kontakt med en agent inom ditt område!

Nyhets bild: Marek Sebogal