Siirry suoraan sisältöön

Innovationsfonden främjar innovationer och ny tillväxtorienterad affärsverksamhet – ansökan till fonden är nu öppen

Syftet med Helsingfors stads innovationsfond är att stöda utvecklingen av tjänster som främjar innovationsverksamhet och ny tillväxtorienterad affärsverksamhet i staden. Dess ansökan om finansiering är åter öppen. Om du överväger att ansöka om finansiering för projekt som ökar kunskaps- och näringsgrunden i Helsingfors, är du välkommen till innovationsfondens ansökningskliniker på sommaren och hösten 2022. Där får du information och rådgivning om ansökan om stöd.

Syftet med Helsingfors stads innovationsfond är att stärka kompetensgrunden i Helsingfors i samarbete med högskolorna och näringslivet i regionen. Fonden har grundats 2002 och stöd från den beviljas enligt ansökningar för utvecklings-, innovations- och försöksprojekt som skapar framtida näringsgrund och konkurrenskraft i Helsingfors. Projekt som finansieras ska stöda Helsingfors stadsstrategi och de ska genomföras i samarbete med staden samt med högskolor och näringslivet. Syftet är att stöda utvecklingen av företagsekosystem och försöksplattformarnas möjligheter i Helsingfors.

Innovationsfonden beviljar finansiering även för högskolor, företag och föreningar

Finansiering kan beviljas också för aktörer utanför Helsingfors stadskoncern, såsom högskolor, företag och föreningar. Innovationsfonden har under de senaste åren finansierat bland annat inledandet av verksamheten vid uppstartscampuset Maria01 samt Forum Virium Helsinkis projekt Fiksu kaupunki (Smart stad) som utvecklar innovativa lösningar för Helsingfors områden med kompletteringsbyggande. Dessutom har innovationsfonden finansierat projektet Startup Refugees som utvecklar internationella experters möjligheter till företagande samt verksamheten vid yrkeshögskolan Metropolias XR Center, där man har startat pilot- och utvecklingsmöjligheter för teknologier för utökad verklighet. För närvarande stöder innovationsfonden även två projekt som främjar kvinnornas företagande: The Startup Shortcuts Women’s Academy och Tech Nordic Advocates projekt Female Tech Founders.

”Innovationsfonden möjliggör med ett brett spektrum genomförandet av mycket olika projekt tillsammans med staden för att utveckla närings- och kompetensgrunden i regionen. Vi vill också öka fondens välkändhet och därmed först och främst dess effektivitet”, säger Helsingfors stads specialist Jussi Kulonpalo.

Innovationsfonden har en kontinuerlig ansökan. Stadsstyrelsens näringslivssektion behandlar projektansökningar och fattar beslut om finansieringen vid sina möten fyra gånger om året. Ansökningar som lämnas in senast den 31 augusti och den 7 oktober hinner till handläggning på hösten. Helsingfors stadskanslis näringslivsavdelning ansvarar för fondens verksamhet.

Välkommen till innovationsfondens ansökningsklinik!

Under sommaren och hösten ordnas tre öppna ansökningskliniker som ger mer information om ansökan om finansiering från innovationsfonden. Klinikerna ordnas i hybridform via Teams och i mötesrummet Ratikka på stadshuset (Norra Esplanaden 11–13) enligt följande:

  • Fredagen den 17 juni kl. 10–11.30
  • Fredagen den 12 augusti kl. 10–11.30
  • Fredagen den 30 september kl. 10–11.30

Du kan anmäla dig till ansökningsklinikerna via e-post på innovaatiorahasto@hel.fi.

Innovationsfondens regler, detaljerade ansökningsanvisningar och inlämningstider för ansökningarna finns här.