Siirry suoraan sisältöön

Kampanjen Helt perus berättar om hurdan 2020-talets grundskola är

Hur lär man sig att lära? Hurdan är en skola för alla? Vilka färdigheter behövs i framtiden?

Dessa och andra frågor som vårdnadshavare till grundskolelever funderar över besvaras i en kommunikationskampanj som genomförs gemensamt av Helsingfors stad, Esbo stad, Vanda stad, Tammerfors stad, Åbo stad och Uleåborgs stad. Kampanjen Helt perus har dragit i gång i projektkommunernas kanaler i sociala medier och fortsätter hela hösten. Du kan följa kampanjen under hashtaggen #denbästaskolan. Där kan du även dela med dig av dina egna tankar om kampanjens teman.

Förändringarna i världen och arbetslivet avspeglar sig i skolorna, såväl i undervisningens innehåll och metoder som i lärmiljön. Vårdnadshavarna har ett skriande behov av att förstå vad som händer i skolorna i dag. Reformer gör dem betänksamma, kanske till och med rädda.

I kampanjen Helt perus tar man upp olika former av lärande och bedömning, lärarens roll, främjandet av nya lärmiljöer, jämlikhet och jämställdhet, förebyggandet av mobbning samt utvecklingen av färdigheter som behövs till vardags och i arbetslivet i framtiden. Såväl skolelever som lärare får göra sina röster hörda, men även klassläraren och kolumnisten Joona-Hermanni Mäkinen, diversitetskonsulten och aktivisten Fatima Verwijnen samt futuristen Perttu Pölönen.

Kampanjen Helt perus ingår i Helsingfors, Esbos, Vandas, Tammerfors, Åbos och Uleåborgs gemensamma projekt Framtidens förmågor formas nu – grundskolan är bäst! Målet med projektet är att hjälpa föräldrar och beslutsfattare att bättre förstå hur det är att studera i grundskolan på 2020-talet. Projektet finansieras av Utbildningsstyrelsen och är en del av programmet #denbästaskolan 2.0.

Grundskolan presenteras även i flerspråkig tidning

Utöver kampanjen delas tidningen Grundskolan är bäst under hösten ut till alla elever i årskurs 5–7 i projektkommunerna, och i den presenteras vardagen inom den grundläggande undervisningen i de största kommunerna i Finland. Tidningen trycks i 36 500 exemplar och har publicerats även på nätet