Siirry suoraan sisältöön

Kampanjen Vår gemensamma luft bidrar till att göra hållbarare val med tanke på luftkvaliteten

Helsingfors luftkvalitet är bättre än i många europeiska huvudstäder, men även vi har föroreningar som orsakar hälsofaror. Våra dagliga val påverkar den gemensamma stadsluftens kvalitet. Den nya webbplatsen Yhteinen ilmamme (Vår gemensamma luft) bidrar till att göra hållbarare val med tanke på luftkvaliteten.

Ur perspektivet för ren luft är Finland bland de bästa i världen, men trots det dör nästan 2 000 människor varje år för tidigt i hjärt-, kärl- och luftvägssjukdomar som orsakas av luftföroreningar. Luftföroreningshalterna överskrider i stor utsträckning WHO:s nya riktvärden för luftkvalitet även i Helsingfors. Speciellt känsliga för luftföroreningarnas hälsoeffekter är barn, astmatiker i alla åldrar och äldre personer som har krankärlssjukdom eller kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Luftkvalitetens påverkan berör dock var och en av oss.

Kampanjen Vår gemensamma luft upphör i april och en ny webbplats erbjuder medel och guidning till val som var och en kan göra för en bättre luftkvalitet. Webbplatsen är öppen på www.yhteinenilmamme.fi/sv.

– Helsingfors luftkvalitet försämras av trafik, småskalig förbränning i hushåll och gatudamm. Stadsborna kan själva påverka vårt gemensamma välbefinnande med små ändringar. Vår gemensamma luft är en Atlas över luftkvalitet med hjälp av vilken Helsingforsbor kan hitta lämpliga alternativ för sig själva för att skydda vår stad, säger projektexpert Jukka Limo vid Helsingfors stad.

Helsingfors stad ledde projektet Healthy Outdoor Premises for Everyone HOPE som finansierades av EU:s strukturfonders program Urban Innovative Action 2019–2022. I projektet har man utvecklat ett nytt sätt att mäta lokala luftföroreningar med mätare som har utvecklats under projektet och som stadsbor har burit med sig. Dessutom har man utvecklat mätanalysmetoder och delaktiggjort invånare i åtgärder som förbättrar luftkvaliteten samt i hållbara val och färdsätt och skapat förutsättningar för nya tjänster och verksamheter genom att öppna mätdata för företag. 

Välkommen att höra mer om luftkvalitetsmätningar på projektets avslutningsevenemang den 17 mars

Projektets avslutningsevenemang ordnas på Helsingfors stadshus evenemangstorg den 17 mars 2022 från kl. 8.30 och alla intresserade är välkomna. Evenemangets program och anmälningslänk finns på projektets webbplats på  https://ilmanlaatu.eu/ (på finska).

Helsingfors stads partner i projektet HOPE är Helsingfors universitet, Forum Virium Helsinki, Vaisala, Helsingforsregionens miljötjänster HRM, UseLess Company samt Meteorologiska institutet.

Nyhets bild: Helsingfors luftkvalitet är relativt
bra, men även vi har luftföroreningar som orsakar hälsofaror. Foto av vintriga
Fiskehamnen mot havet. Foto: Janne Hirvonen