Siirry suoraan sisältöön

Lekparkernas internationella språk är lek – Språkklubben Kotoklubi Kaneli integrerar barn med hjälp av ramsor, konst och öhoppning

Anaya Devi Kumar är i full fart. Kumar har kommit med sin mor, Pirya Devi, till lekparken Lehdokki i Östra Böle – eller, för att vara exakt, till parkens inomhuslokaler, där Kotoklubi Kaneli är verksam.

Kotoklubi Kaneli har verksamhet i tio lekparker runt om i staden. En av de aktivaste parkerna är belägen i samma fastighet som Naapuruustalo Pasila i Böle.

Själva namnet Kotoklubi (övers. hemklubb) antyder att ett av klubbens mål är att integrera familjer i det finländska vardagslivet och lära dem finska. Undervisningen utnyttjar metoden Upprepning som har visat sig vara effektiv i sin enkelhet.

Lek är ett internationellt språk, och under dess täckmantel lär sig de minsta i familjen finska bland ramsor och låtar utan att de märker det.

Det finns också en annan undervisningsgrupp i finska i lekparken Lehdokki. Medan barnen leker, kan deras föräldrar lära sig finska på andra sidan väggen i Kotiva, det vill säga en undervisningsgrupp i finska för hemmaföräldrar, som ordnas av arbetarinstitutet och lekparkerna.

Denna gång är Kotivas teman grönsaker och kryddor. Blomkål och örter läggs på minnet tack vare många upprepningar, när orden upprepas tillsamman med läraren Heidi Saaristo.

På Kotoklubi Kanelis sida letar Anaya Devi Kumar, som snart är ett år gammal, som vanligt efter de stora klossarna i leksakslådan och börjar leka. Det finns också tid för fängslande poseringar, för idag är det fotografering.

Klubben firar våren tillsamman med folket från Kotiva. Festens höjdpunkt är ett buffébord som skapats genom knytkalas.

Litet barn leker med de stora klossarna i leksakslådan.

På Kotoklubi Kanelis leker Anaya Devi Kumar, som snart är ett år gammal, som vanligt medde stora klossarna.

Vuxna och barn leker tillsammans i en ring

Deltagarna lär sig finska med hjälp av sång och ramsor. På bilden Farhiya Isman (i mitten) och hennes barn Maryama samt läraren Heidi Saaristo.

Kom i gång med integrationen

Vårdnadshavare som konstant har varit hemma med sina barn deltar ofta i Kotivas undervisningsgrupper. För barnen kan vårdnadshavarnas undervisningsstunder vara den första gången de är separerade från dem.

Då går det inte utan gråt, men situationen är snabbt under kontroll, tack vare lekparkens skickliga handledare.

– Ibland undrar jag om situationen är svårare för vårdnadshavaren eller barnet. Ibland har handledarna skickat mobilbilder till vårdnadshavarna som visar att barnen leker med glädje, säger Anna-Leena Soininen, socialhandledare för positiv diskriminering.

Soininen ger socialhandledning till Kotiva-studerande och är handledare i Kotoklubi Kaneli samt samordnare för Kaneli-verksamheten.

Lekparkernas egen Kotoklubi Kaneli-verksamhet har sedan 2016 samarbetat aktivt med olika organisationer och stadens aktörer för att nå ut till familjer som invandrat till Finland. Partnerskap har spelat en central roll för verksamheten sedan början.

– Kotoklubi Kanelis lekparksverksamhet är ett utmärkt tillfälle att börja integrationen, funderar Soininen.

– Det är lätt att delta i verksamheten. Man behöver inte ens ha grunderna i finska.

Soininen hoppas på att familjer kan hänvisas och även föras till lekparksverksamheten också från förläggningar, till exempel i samarbete med organisationer.

Lärare och deltagare, vuxna och barn, leker, sjunger och lär sig ramsor.

Socialhandledare Anna-Leena Soininen (i mitten) sjunger tillsammans med gruppen. Soininen ger socialhandledning till Kotiva-studerande och är handledare i Kotoklubi Kaneli samt ohjaajana samt samordnare för Kaneli-verksamheten. 

Internationella stunder

På somrarna lockar lekparker människor med avgiftsfria parkmåltider för personer under 16 år och handledda aktiviteter av hög kvalitet.

Sommartiden syns och känns också i Kotoklubi Kanelis verksamhet. Kaneli bjuder på aktiviteter i tio av stadens lekparker även under sommaren – liksom andra familjeaktiviteter i lekparkerna, såsom handledda sångstunder, babystunder och idrott.

Kotoklubi Kanelis stunder skiljer sig från den övriga verksamheten närmast så att man under dem ägnar mer uppmärksamhet åt språket än vanligt. Förutom att lära sig finska, ägnar de också mer uppmärksamhet åt övriga språk. Dessutom kan antalet deltagare i Kotoklubi Kanelis stunder vara lägre än i den övriga verksamheten, eftersom språkundervisningen kan vara en känslig och kanske spännande situation för eleven.

Verksamheten är mycket internationell. Deltagarnas modersmål omfattar förutom välbekanta svenska och engelska även bland annat arabiska, somaliska, ryska, estniska, kinesiska, punjabi från Pakistan, kurdiska samt Bahasa Indonesia.

Soininen välkomnar även finskspråkiga familjer – Klubben är ett utmärkt tillfälle att lära sig mer om andra kulturer och språk. Familjer som flyttat till huvudstadsregionen från andra håll kan hitta lokala kontakter och vänner i klubben.

Vardagslivet i en barnfamilj kan vara en kraft som förenar familjer även utan ett gemensamt språk.

Ukrainare med i lekparkerna

I sommar minns vi också de ukrainska familjer som kommit hit.

Familjer som flytt undan kriget har traumatiska erfarenheter och stor oro för sina familjemedlemmar och bekanta som stannat kvar i Ukraina. Lekparkernas lugna lekmiljö och mångsidiga verksamhet kan ge familjerna möjligheter till stabilitet och egenmakt.

I juni hölls ett nytt familjeevenemang i lekparken Linja, dit uttryckligen ukrainska familjer ledsagas.

I Konstfadder-verkstäderna tar professionella konstnärer från Konstnärerna O r.f. med sig konstens metoder och idén. Kotoklubi Kanelis handledare bjuder i sin tur på möjligheten att lära sig finska.

Soininen hoppas på att ukrainarna, liksom andra familjer, hittar glädje också i sommarens utflyter. På utflykterna får familjerna lära känna Helsingfors närnatur och öar samtidigt som de lär sig finska.

Familjeutflykterna ordnas i samarbete med Helsingfors idrottstjänster och Plan International Finland.

– Vi gör det så enkelt som möjligt att delta i utflykterna. Vid behov kan vi ordna en träff med familjerna på ett välbekant ställe, till exempel i Tripla i Böle, därifrån vi går vidare tillsammans till Salutorget och till Sveaborgsfärjan, säger Soininen.

Mamma med litet spädbarn i famnen.

Pirya Devi och lilla dottern Anaya är stammisar på Kotoklubi Kaneli.

Roliga aktiviteter tillsammans

Strax efter inledningen av verksamheten fick Kotoklubi Kanelis verksamhet ett erkännande av Finlands flyktinghjälp r.f. för ett gott integrationsarbete.

Pirya Devi instämmer också i lovorden. Devi har besökt klubben tillsammans med sin dotter i ungefär ett halvår och är tacksam för sina kunskaper i finska som blivit bättre vid sidan av att delta i roliga aktiviteter. Även dottern har lärt sig finska ord vid sidan av leken.

Detta blir bevisat på en gång, eftersom dottern klappar i händerna och säger att hon ”klappar”.

Kesä Kaneli sommaren 2022

1.7.2022

– Lekparken Roihuvuori kl. 10–10.45
– Lekparken Strömberg kl. 10–10.45

4–29.7.2022

– Lekparken Loru: torsdagar kl. 10–11
– Lekparken Lehdokki: torsdagar kl. 10–11
– Lekparken Kankarepuisto: onsdagar kl. 10–11

11.7–29.7.2022

– Lekparken Mustakivi: måndagar kl. 10–10.45

Familjeutflykterna i juli 2022

Under utflykterna lär sig familjerna finska och utforskar Helsingfors närnatur tillsammans med andra familjer.
Utflykterna är avgiftsfria. Ta med dig kläder enligt väder och en matsäck.

Tisdag 5.7 kl. 10–15, Sveaborg

Tisdag 19.7 kl. 10–15, Tölöviken och Centrumbiblioteket Ode

Anmälan till utflykterna ska göras på förhand. I samband med anmälan får du närmare information om avgångsplatser och -tider. Anmäl dig genom att ringa eller skicka ett meddelande till lekparkens socialhandledare.

Tfn 040 720 0907 eller 040 762 9815
anna-leena.soininen@hel.fi eller marju.lindfors@hel.fi


Text: Kirsi Riipinen
Bilder: Laura Oja

Länk till Helsinkirekry.

För oss är varje dag viktigast i världen.

Varje stund är en möjlighet att lära sig något nytt. En öppen växelverkan utvecklar oss alla. Hos oss utvecklas förutom barnen också de vuxna.

Kom med och skapa framtiden.