Siirry suoraan sisältöön

OmaStadi-omröstning 6–28.10.2021 – rösta på ditt favoritförslag för att utveckla Helsingfors

I OmaStadi-omröstningen finns det sammanlagt 396 förslag på utveckling av stadens verksamhet som stadsbor har lagt fram. Helsingforsborna får rösta på sin favorit mellan den 6 och 28 oktober. Staden genomför de förslag som väljs genom omröstningen. Budgeten ligger på 8,8 miljoner euro.

Omröstningen sker på webbplattformen omastadi.hel.fi 6–28.10.2021. Alla Helsingforsbor som fyller tolv år i år inbjuds att delta i omröstningen.

”Förhoppningsvis kommer så många unga och äldre Helsingforsbor som möjligt med och påverkar”, säger interaktionsexpert Anu Markkola vid fostrans- och utbildningssektorn.

Utöver OmaStadi röstar ungdomarna om KrutBudgeten på hösten, det vill säga vilka fritidsaktiviteter som ordnas för ungdomar i olika områden i Helsingfors.

Invånarna önskar ett välmående och lärande Helsingfors

I OmaStadi-förslagen lyfts invånarnas vilja att utveckla Helsingfors på ett mångsidigt sätt fram. Målet med de flesta förslag är att förbättra Helsingforsbornas välbefinnande genom att främja möjligheter till motion och rörelse.

Stöd till motion och friluftsliv är det mest populära temat även bland förslag som gäller fostrans- och utbildningssektorn. Stadsborna föreslår bland annat sanering av skolornas, daghemmens och lekplatsernas gårdar, anskaffning av gårdsutrustning och att barn ska ges nya möjligheter att röra på sig.

Det finns också ett antal förslag för att förbättra skolarbetet och inlärningen för barn och unga. Teater- och kulturupplevelser, språkbad, robotklubbar och andra inspirerande idéer som kunde ge studierna nya perspektiv.

OmaStadi-verkstäderna, undervisningen i digitala verktyg och annan gemenskaplig hobbyverksamhet stöder alla Helsingforsbors möjligheter att uppleva lärandeglädje.

“Det intressanta med förslagen var att många av dem tros öka invånarnas välbefinnande, oavsett ålder. Det fanns förslag om stöd för inlärningen för såväl barn och unga som äldre personer”, säger interaktionsexpert Silja Lindblad vid fostrans- och utbildningssektorn.

41 förslag gäller fostrans- och utbildningssektorn

Totalt finns det 41 förslag om småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och utbildning på andra stadiet samt fritt bildningsarbete. Du kan bekanta dig med förslagen på webbplattformen omastadi.hel.fi.

Förslagen gläder Silja Lindblad. ”Invånarna vill verkligen delta i utvecklingen av sin stad, från skolgårdar till klubbtjänster.”

OmaStadi-omröstningen genomförs för andra gången

OmaStadi-omröstningen har föregåtts av ett års förberedande arbete. Stadsbor skickade in sina idéer via webbplattformen OmaStadi hösten 2020. Idéerna utvecklades i samarbete med stadsbor och stadens experter till mer detaljerade förslag i våras.

”Under samutvecklingen var det givande att se hur engagerade invånare och stadens experter kunde diskutera förslagen, deras innehåll och målgrupper tillsammans samt lärde av varandra, allt detta i gott samförstånd”, minns Silja Lindblad.

Omröstningen OmaStadi för deltagande budgetering för alla Helsingforsbor genomförs nu för andra gången. I den första omröstningen år 2019 röstade stadsborna fram 44 förslag som staden skulle förverkliga. 49 705 personer röstade i omröstningen 2019.

OmaStadi-omröstningen pågår 6–28.10.2021