Siirry suoraan sisältöön

OmaStadi-projekten sprider glädje runt om i staden

OmaStadi, som är Helsingfors stads medborgarbudget, har fört med sig nya experiment och förbättringar till Helsingfors. I den första omgången fick stadsborna föreslå och besluta hur staden skulle använda 4,4 miljoner euro. Många av invånarnas drömmar blev verklighet.

Vid den första OmaStadi-omgången 2018- 2019 valdes 44 förslag ut för att förverkligas. De flesta förslagen gällde stadens natur och utomhusmotion. Många reformer har gjort omgivningen snyggare och trevligare. En del av förslagen har ändrat stadsbilden, till exempel planteringar av träd, förbättring av parker och kajer.

Pandemin har lett till att vissa förslag inte har kunnat genomföras, eller att de fortfarande väntar på finslipning. Det har till exempel inte varit möjligt att ordna gemensamma växtplanteringar eller fester för avslutade projekt. Alla projekt har framskridit i genomsnitt till 81,1 procent.

Helsingfors stadsmiljö genomför en stor del av OmaStadis förslag. Biträdande borgmästare Anni Sinnemäki beskriver det långsiktiga arbete som utförs i OmaStadi och som gör invånarna delaktiga:
– Jag tycker att det är ovärderligt att helsingforsborna så gärna ger sitt bidrag för sin hemstads bästa. Genom att delta i medborgarbudgeten har vi tillsammans utvecklats och svetsats samman, både som debattörer och för att få saker gjorda, säger Sinnemäki.

Stadsborna röstade fram fler platser för idrott och hobby

Många projekt har varit till glädje för invånarna, som har tillbringat allt mer fritid i stadsnaturen p.g.a. pandemin. Förändringarna har gjort invånarna och de som är verksamma i området glada, till exempel den nya konstgräsplanen i Arabias idrottspark. För många har den fina lokala spelplanen inneburit en underlättad vardag. Jan-Christian Söderholm, Helsingfors, lade fram ett förslag om konstgräs i den första omgången av Omastadi.
– Den nya planen är helt fantastisk för barn och vuxna i hela området. Platsen har blivit som ett vardagsrum. Det är också jättebra för lokala klubbar. Nu kan ungdomarna träna på sitt eget område. Det finns gott om tid och plats för fritidsspel, säger Söderholm.

På konstgräsplanen i Arabiastranden spelar man fotboll en solig dag.

På sju platser i Helsingfors har man har lagt trampoliner i marken för att glädja barn och ungdomar. Idén kom från ungdomar i högstadieåldern. Alla kan använda trampolinerna, både stora och små.

I Västra Helsingfors inrättades eldstäder för utflykter och pauser. Dessa urbana brasor har anlitats lämpligt av vandrare.

Området för utomhusmotion i Botby rustades upp. Staden byggde en löpslinga runt FK Valtis plan och skaffade 10 olika typer av sportutrustning för ett utegym intill planen. Arbetet utfördes på mindre än fyra månader efter det att planen var klar.

Det byggdes bryggor vid Vanda och Kervo å. En av idéerna gavs av helsingforsbon Mika Tullila.
– Många av oss föreslog något i den här stilen, så att invånarna ska kunna njuta av flodnaturen genom att meta, suppa eller på annat sätt röra sig vid vattnet, säger Tullila.

På Drumsö Mörtnäs byggs en stadig simbrygga i slutet av året.

En tecknad mänsklig figur på en brygga.

Värdefulla erfarenheter med hjälp av OmaStadi

Jonna Martikainen från Helsingfors arbetarinstitut, utbildningschef för konstämnen, har varit med och främjat ett projekt som riktar sig till lokaltjänsterna. Slöjdsalarna i fem skolor ställdes till invånarnas förfogande genom OmaStadi. Invånarna fick möjlighet att fixa, greja eller bygga sina egna arbeten på olika håll i staden. Under ungefär tre månader kunde man testa verksamheten, som folk verkligen var nöjda med. Sen blev det en lång paus på grund av restriktionerna. Från slutet av augusti till december öppnar alla fem verkstäder igen. Efter årsskiftet hålls lokalerna öppna från och med början av januari till och med slutet av maj.
– Det är fint att kunna göra sina egna saker själv i verkstäderna, även om det är möjligt att få hjälp vid behov. Det har jag hört så ofta, säger Martikainen.

Planerarna Sami Komppula och Sonja Witting ledde OmaStadis sommarjobbsprojekt i Norra Helsingfors 2021. Pohjoisen Puurtajat kallade sig gruppen som uppmuntrade hushåll och företag att anställa lokala ungdomar, och man informerade även om alternativ för sysselsättning. Sommarjobbsevenemang ordnades för skolelever och lämpliga arbetsgivare på webben. I samband med ungdomsarbetet i området ordnades också en skolturné, där man handledde niondeklassare at söka sommarjobb.
– Hela projektet kunde inte genomföras under sommaren. Exempelvis ett projekt där ungdomar hade hjälpt äldre flyttades framåt, berättar Komppula

I tio lekparker i Helsingfors planterades för ett år sedan ätbara växter, bärbuskar och fruktträd. Den här idén kom från Milla Karkulahti.
– Med tanke på miljöfostran har detta genomförts på ett bra sätt. Jag hoppas att idén kan användas i stadens kommande planteringar, att man planterar träd med ätbara bär eller frukter, säger Karkulahti.

Omröstningen för den andra omgången av OmaStadi förbereds. Uppgifterna om omröstningen och exakta datumen uppdateras under september månad på omastadi.hel.fi.

Läs mer:

Följ med OmaStadi-projekten 2018–2019

OmaStadi 2020–2021

Hitta ditt eget sätt att delta och påverka utvecklingen i Helsingfors

Foto: Marja Väänänen, Helsingfors stads materialbank.
Foto: Paavo Jantunen,Hels ingfors stads materialbank.
Teckning: Minna Alanko, Helsingfors stads materialbank.