Siirry suoraan sisältöön

Organisationsfältet hoppas på samutveckling, kommunikation och varaktighet från staden – modellen för organisationssamarbete framskrider till beslutsfattandet

Organisationerna förväntar sig tydliga strukturer och en öppnare kommunikation för samarbete mellan staden och organisationerna. Den nya social- och hälsovårdslagstiftningen betonar vikten av organisationssamarbete, vilket också har uppmärksammats på organisationsfältet. Organisationerna efterlyser också mer samutveckling och samarbete över sektorsgränser. Organisationerna hoppas på regelbundna möten mellan organisationer och staden, där man inte bara kan utbyta nyheter, utan också påverka och nätverka.

– Det gläder oss att se hur intresserade organisationerna är av att bygga Helsingfors tillsammans med oss. Jag är säker på att vi får bättre tjänster för invånarna om vi arbetar tillsammans. I hörandet lyftes fram många saker som vi redan är medvetna om, men vi fick även konkreta förslag till nya strukturer för ett systematiskt samarbete, säger Johanna Seppälä, ordförande för arbetsgruppen för organisationssamarbete från stadskansliet.

Organisationerna anser att de har en central roll i främjandet av medborgarnas välbefinnande och hälsa. Deras verksamhet främjar välbefinnandet och hälsan genom att öka deltagande och gemenskap. Dessutom stödjer organisationerna invånarna i olika livssituationer.

Organisationerna hoppas på fler invånarlokaler i olika delar av Helsingfors. Organisationerna  vill se att nätverket av invånarlokaler utvecklas aktivt. Frågor kring invånarlokaler skulle kunna leda till ett bredare samarbete mellan olika aktörer.

Enligt organisationerna är varaktighet och kontinuitet viktiga för verksamheten. Å andra sidan förväntar sig organisationerna också snabbt reagerande och smidighet. Dessutom vill organisationerna få stöd och handledning i att ansöka om bidrag.

Kanslichefen har tillsatt en arbetsgrupp som ska utarbeta ett förslag till en stadsgemensam modell för organisationssamarbete och fördelning av organisationsunderstöd samt för organisering av understödsverksamheten. Förslaget behandlas av reformsektionen för social- och hälsovården samt räddningsväsendet den 30 maj.