Siirry suoraan sisältöön

Östersjödagen uppmärksammas i Helsingfors torsdagen den 26 augusti

Dagens mål är att inspirera människor att njuta av vårt unika hemmahav och göra något konkret för havet. Östersjödagen är en årlig festdag till havets ära, som lanserats av John Nurminens Stiftelse.

Östersjödagen uppmärksammas årligen den sista torsdagen i augusti genom olika evenemang och jippon. Dessutom erbjuds intressant och viktig information om Östersjön och skyddet av Östersjön. Mer information om programutbudet finns på Östersjödagens
webbplats
.

Även Helsingfors stad firar Östersjödagen. Borgmästare
Juhana Vartiainen deltar i morgonöppningen av John Nurminens Stiftelses Östersjödag, som ordnas på Espens scen kl. 8:30–10:45. Dagen fortsätter bland annat med ett Östersjöevenemang för hela familjen på centrumbiblioteket Ode och en filmkväll på Blåbärslandet. Helsingfors skolor och daghem bjuder på biffar av Östersjöfisk till lunch. I år vill staden också öka medvetenheten bland sin personal om Östersjöns betydelse och skyddet av Östersjön genom att på Östersjödagen ordna ett webbinarium för stadens personal om dessa teman.

Östersjön är viktig för Helsingfors

I Östersjöutmaningen, som Helsingfors och Åbo städer lanserade för femton år sedan, förband sig städerna till att genomföra omfattande projekt för att skydda vattendragen. I partnernätverket för Östersjöutmaningen deltar 315 organisationer, som har förbundit sig till att göra mer för att skydda Östersjön än vad lagar och andra bestämmelser förpliktar dem till.

Helsingfors och Åbos åtgärdsprogram för Östersjön för åren 2019–2023 har fem mål: klara kustvatten, en välmående marin natur, ren och trygg vattentrafik, planenlig användning av vattenområden och ett aktivt Östersjömedborgarskap. Helsingfors stads åtgärdsprogram för Östersjön har framskridit i rask takt trots coronapandemin. Av åtgärderna i programmet har i synnerhet begränsningen av nedskräpningen, båtlivets miljövänlighet samt utvecklingen av partnerskap och nätverk gått framåt det senaste året. Utöver stadens organisation deltar Helsingfors Hamn och Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) samt Helsingfors universitet i förverkligandet av programmet. 

Mer information

Östersjödagen

Östersjöutmaningen

Nyhet om hur åtgärdsprogrammet för Östersjön framskrider 30.3.2021