Siirry suoraan sisältöön

På Helsingfors daghem avnjöts ekologisk mat till den grad att det säkrade två finska mästerskap

Helsingfors stads daghem och Palvelukeskus Helsinki lyckades tillsammans ta hem dubbelt mästerskap i den nationella tävlingen Luomu SM 2022: i serien för offentliga matserviceproducenter som mest ökat användningen av ekologiska livsmedel och i grundserien för stora offentliga matserviceproducenter. År 2021 användes inemot 900 000 kilogram ekologiska produkter på Helsingfors stads daghem.

I de mattjänster som Palvelukeskus Helsinki producerade för Helsingfors daghem ökade andelen ekologiska livsmedel av matråvaruanskaffningarna år 2021 med 6,7 procent jämfört med föregående år – sammanlagt åt man 877 485 kilogram ekologisk mat på daghemmen.

Palvelukeskus Helsinki producerar mattjänster för cirka 300 daghem som drivs av Helsingfors stad: frukost, lunch, mellanmål och, på enheter med skiftomsorg, också middag och lätt kvällsmåltid tillreds på daglig basis. Därigenom är Palvelukeskus med i sammanlagt cirka 60 000 måltidsstunder om dagen. Utbudet av ekologiska produkter på Helsingfors daghem omfattar bland annat ekologiska flingor, ekologiska korngryn, naturell ekologisk yoghurt, ekologisk surmjölk, ekologisk tofu, en del ekologisk frukt och fettfri ekologisk mjölk.

Framgången i form av mästerskapen är ett resultat av långsiktigt arbete

Det ekologiska utbudet på daghemmen har utvecklats i flera år tillsammans med fostrans- och utbildningssektorn, som ansvarar för mattjänsterna inom småbarnspedagogiken.

– De viktigaste kriterierna för våra inköp av matråvaror är tillgång, användbarhet och ansvarsfullhet, som också är relevanta med tanke på ekologiska produkter. Vi har utvecklat daghemmens utbud av ekologisk mat genom långsiktigt samarbete, och vi är oerhört glada och stolta över de här segrarna, berättar Eeva Lappalainen, utvecklingschef med ansvar för mattjänsterna på Palvelukeskus Helsinki.

– Föräldrarna ser det som viktigt att den mat som serveras barnen i småbarnspedagogiken är såväl smaklig som ekologiskt, etiskt och ansvarsfullt producerad. Det ekologiska utbudet stöder miljöfostran, Helsingfors stads värden kring ansvarsfullhet samt främjar begränsningen av klimatförändringen. Inom småbarnspedagogiken är vi stolta och lyckliga över att kunna erbjuda Helsingforsbarnen ekologisk mat och vi strävar alltid dessutom efter att i första hand servera inhemsk ekologisk mat, berättar Sirpa Jalovaara, sakkunnig inom matservice i småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen vid fostrans- och utbildningssektorn.

– Det är viktigt att barnen får bekanta sig med naturens mångfald redan från tidig barndom och ta till sig miljövänliga värden som en naturlig del av vardagen, tillägger Jalovaara.

I småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen i Helsingfors vill man hålla den ekologiska fanan högt även framöver.

I ekoprogrammet Portaat luomuun med sex steg befinner sig Palvelukeskus Helsinki i nuläget på steg fyra. Helsingfors stads daghem har tagit hem mästerskap i tävlingen Luomu SM hela fem gånger.

Mer information:

Fostrans- och utbildningssektorn
Sirpa Jalovaara, sakkunnig inom matservice
sirpa.jalovaara@hel.fi, tfn 050 345 8164

Palvelukeskus Helsinki
Eeva Lappalainen, utvecklingschef, mattjänster
eeva.lappalainen@hel.fi, tfn 09 310 40836

Den nationella tävlingen Luomu SM är en del av Portaat luomuun-programmets verksamhet där man söker offentliga matsserviceproducenter och privata restauranger som toppar användningen av ekologiska livsmedel. I tävlingen räknar man ut den procentuella andelen ekologiska livsmedel av den totala mängden livsmedel mätt i kilogram som använts under ett år.

Palvelukeskus Helsinki verkar som partner i Helsingfors stads skolor och daghem, hemvård och seniorcenter, boendeenheter och sjukhus. Vi bidrar till 100 000 matstunder varje dag och handhar också rengöringstjänster. Vi stödjer boende hemma med mångsidiga distansvårds- och välfärdslösningar, och vi producerar telefontjänster. Vi är ett affärsverk som ägs av Helsingfors stad. Tillsammans med våra 1600 yrkespersoner tillhandahåller vi basservice för Helsingforsborna.