Siirry suoraan sisältöön

Planeringen av Östra banan framskrider – nu planeras en huvudförbindelse för cykeltrafiken i Hertonäs och Östra centrum

Helsingfors stad utarbetar för närvarande en plan för en huvudförbindelse för cykeltrafiken mellan Hertonäs och Östra centrum. Planen är en del av Östra banan som när den blir färdig formar en cykelled från stadskärnan till Östra centrum och vidare mot Östersundom. Stadsinvånarna kan berätta sina åsikter om planen via enkäten den 2–22 maj och bekanta sig med området vid planeringscyklingen, som är öppen för alla, måndagen den 16 maj 2022 kl. 17–19.

För närvarande utarbetas en utredningsplan för avsnittet som sträcker sig från underfarten av Österleden i norra änden av Gjutaregatan till underfarten av Maruddsvägen. I planen fastställs banans linjedragning och de preliminära planeringslösningarna samt bedöms kostnaderna för genomförandet och planens effekter. Östra banans övriga avsnitt planeras och genomförs separat.

Helsingfors planerar att bygga ett bannätverk som täcker hela staden. Banorna är högklassiga cykelhuvudleder och möjliggör en direkt och smidig cykeltrafik. Banorna förenar de största bostadsområdena, stadskärnan och andra arbetsplatskoncentrationer.

Östra banan går längs Sågaregatan, det fanns flera ruttalternativ

I generalplanen har industriområdet i Hertonäs anvisats som område för verksamhetslokaler, men den framtida utvecklingen påverkas bland annat av snabbspårlinjen Jokern 0 och utvecklingen av boulevardstaden. I framtiden kan områdets karaktär och markanvändning antas utvecklas mer som en koncentration av boende och spårtrafik. Tidtabellen för planeringen av området är dock fortfarande osäker och det har konstaterats att Östra banan ska främjas redan innan den, för att garantera kvaliteten på och kontinuiteten för cykeltrafikens rutter.

I Hertonäs industriområde har man bedömt tre olika ruttalternativ under planeringen: en rutt längs Österleden, en rutt längs Mekanikergatan och en rutt längs Sågaregatan.

För Östra banan har det 2014 utarbetats en preliminär utredningsplan där rutten för Östra banan går längs Österleden. Man har bedömt lösningen på nytt i denna plan och anpassat den till de aktuella framtidsutsikterna för markanvändning och trafik. Rutten längs Österleden skulle i nuläget vara mycket utmanande att bygga och kostnaderna skulle vara höga på grund av nya brostrukturer och förnyande av underfarten. På grund av förändringstrycket i framtiden verkar lösningen inte motiverad i detta skede.

Rutten längs Mekanikergatan skulle erbjuda en förhållandevis direkt förbindelse. Utmaningen är dock att korsningen mellan Mekanikergatan och Transformatorgatan är mycket trång och utmanande att planera högklassigt ur perspektiven för cykeltrafiken. Med linjedragning av Mekanikergatan skulle flest parkeringsplatser längs gatan försvinna av alternativen.

Av de granskade alternativen lämpar sig Sågaregatan bäst som rutt för Östra banan, även om bland annat det stora antalet tomtanslutningar skapar utmaningar på gatan. På grund av förändringstrycket i industriområdet strävar man efter att arrangemangen för cykeltrafik genomförs med lätta åtgärder.

Den nuvarande kombinerade leden med cykelbana och trottoar mellan Kasbergsvägen och Maruddsvägen separeras till en parallel cykelväg och trottoar, och leden förbättras jämnare och smidigare än vad den är idag.

Delta i planeringen – besvara enkäten eller delta i planeringscyklingen den 16 maj

Stadsinvånarna uppmanas berätta sina åsikter om de preliminära planerna för Östra banan i avsnittet Gjutaregatan–Maruddsvägen. Kartenkäten är öppen fram till den 22 maj 2022 och finns att svara på finska.

Framskridandet av planeringen beskrivs kort även på evenemanget
Nytt i östra Helsingfors den 11 maj 2022.

Kom och delta i diskussionen och bekanta dig med området under planeringscyklingen måndagen den 16 maj 2022 kl. 17–19. Cyklingen är öppen för alla och den startar från underfarten till Österleden i norra änden av Gjutaregatan. Under cyklingen bekantar vi oss med området genom att cykla rutten från underfarten på Gjutaregatan till underfarten på Maruddsvägen och tillbaka till Gjutaregatan. Under rutten stannar vi på centrala platser för att diskutera frågor kring planeringen. Ta med din egen cykel och cykelhjälm! Observera kläder enligt väder. Du deltar i cyklingen på egen risk. 

Planeringen av Östra banan är i inledningsfasen och utredningsplanen ska färdigställas hösten 2022, då utkasten till den presenteras vid ett invånarmöte. Tidtabellen för färdigställandet av projektet fastställs under den närmare planeringen.