Siirry suoraan sisältöön

Pollinerarna i Helsingfors fick egna hotellmodeller

De pollinerande insekterna i Helsingfors har snart fler platser att övernatta, bygga bo och övervintra när staden lanserar sina egna insekthotellmodeller. Insektsholkarna som designats speciellt för Helsingfors ska placeras i stadens grönområden, på offentliga gårdar och i parker.

Gäster som trivs i insektshotell är till exempel bin som lever ensamma och lider av brist på lämpliga livsmiljöer i städerna. Bin och humlor arbetar flitigt inför mångfalden i stadsmiljön: till exempel är vildbin viktiga pollinatörer. Rovsteklarna i sin tur hjälper till att bekämpa skadedjur.

Man har för avsikt att föra de första av Helsingfors egna insektshotell till det nya koloniträdgårdsområdet i Viksbäcksbarken nästa sommar, samt till Stadsmiljöhusets gröntak i Fiskehamnen och framför huset där det finns ängsaktiga planteringar. Målet är att grunda nya hotell varje år för att stödja mångfalden i stadsmiljön.

Idén om att grunda stadens egna insektshotell kom från en fullmäktigemotion.

Småkrypsboende för olika miljöer

Helsingfors insektshotellmodeller inkluderar tre modeller designade för olika typer av stadsmiljöer:

Insektskvarteret lämpar sig för urbana stadsmiljöer såsom parker, samt skolgårdar, daghemsgårdar och andra offentliga byggnaders gårdar.

Pollinerartornen fungerar placerade både enskilt och i en större grupp, till exempel i en park, längs ett strandstråk, på en gård eller ett gröntak.

Småkrypstorpet är designat för mer naturliga parkområden och koloniträdgårdar.

Sitowise har designat modellerna. Varje insektshotell är unikt, eftersom de är handgjorda i Staras verkstad.

Hotellen har en trä- eller stålram med löstagbara trälådor. Inredningsmaterialen är till exempel olika lövträbitar med borrhål i olika storlekar och djup, samt vass och hundkäx med ihåliga stjälkar.

Fasaden täcks med ett skyddsnät i metall för att förhindra att fåglar kommer in i holkarna. Insektskvarteret och Småkrypstorpet har dessutom gröntak.

Grunda ett eget insektshotell!

Stadens anvisningar för insektshotell kan fritt användas som hjälp för att grunda ett insektshotell för till exempel en skola, ett daghem, egnahemshus eller bostadsbolag. Anvisningarna för insektshotellen och konstruktionsbilderna på modellerna finns (på finska) på webbplatsen Helsingfors Design Manual.

Stadsborna kan också söka tips om hur man grundar egna insektshotell från verkstäderna i OmaStadi-projekten, vars tidtabell specificeras senare.

Insektshotellets modeller ställs ut under våren 2022 i Helsingfors stadsmiljöhus på Verkstadsgatan 8 (öppet mån.–fre. kl. 8–16).

Bild: Det första Småkrypstorpet placeras i
Viksbäcksparken. © Helsingfors stad och Sitowise