Siirry suoraan sisältöön

Renovering av Olympiastadion fick Helsingfors handikappråds tillgänglighetsutmärkelse

Helsingfors handikappråd har bestämt att bevilja tillgänglighetsutmärkelsen för året 2021 till renovering av Olympiastadion. Utmärkelsen tilldelades vid evenemanget på den internationella handikappdagen den 3 december.

Olympiastadion är ett av de mest kända landmärkena i hela Finland och Helsingfors. Det är Helsingfors centrala symbol och i samband med den omfattande renoveringen och förnyelsen har även tillgänglighet beaktats.

Stadionstiftelsen förvaltar Olympiastadion, som staden äger. Stiftelsen beställde ombyggnaden och byggherre var stadsmiljösektorn vid Helsingfors stad. Den omfattande förnyelsen respekterade Olympiastadions historiska konstruktioner. Samtidigt kunde förnyelsen kombinera tillgänglighet och estetik.

Många motionärer och lokalernas användare var med i olika skeden av renoveringen för att man kunde ta hänsyn till deras behov. Efter renoveringen finns det tillgängliga sittplatser på läktaren. Det har byggts mer hissar och tillgängliga WC-lokaler i Stadion.

Den förnyade Stadion möjliggör idrottsglädje och säker rörlighet både på läktaren och på planen. Man kan otvivelaktigt ta tillgänglighet med till gamla värdebyggnader.

Tillgänglig idrottsglädje – genom att respektera estetik och byggnadens historia

Enligt handikapprådet är det mycket viktigt att Helsingfors kulturhistoriska byggnader blir tillgängliga. På det här sättet säkerställs att alla stadsbor har möjlighet att delta. Motion och idrott påverkar både nationalidentitet och individuell upplevelse om det aktiva medborgarskapet.

Representanter för beställarna och byggherrarna av Olympiastadions renovering mottog tillgänglighetsutmärkelsen. Ari Kuokkanen, verkställande direktör för Stadionstiftelsen och teamchefen Reetta Amper, vikarie för projektchefen och representant för byggherren på staden Aulis Toivonen och som var med i planeringsstyrning. Även renoveringens huvudplanerare i arbetssammanslutningen arkitekt Kari Raimoranta från Arkitekterna NRT Ab och arkitekt, professor Kimmo Lintula från Arkitektbyrå K2S Ab mottog utmärkelsen.

Tidigare tillgänglighetsutmärkelser tilldelade av Helsingfors stads handikappråd:
2020 Fårholmens tillgängliga naturstig
2019 Helsingfors centrumbibliotek Ode – för skapande av ett tillgängligt stadsrum.
2018 Helsingfors stads trafikverk – för införande av hållplatsutrop.
2017 Helsingfors Hamn – för tillgänglighet och nåbarhet i Västra terminalen.
2016 Projektchef Mirjam Heikkinen – för utvecklande av servicekartans tillgänglighetstillämpning.
Handikapprådet har även tackat följande för främjande av tillgänglighet:
2017 hedersomnämnande till biträdande stadsdirektör Pekka Sauri, för främjande av enkel och tillgänglig rörelse för kommunbor med funktionshinder, samt påverkan på tillgänglighet och användarmöjligheter i den allmänna kollektivtrafiken i Helsingfors.
2017 en skoplastare på arbetsbordet till Stara som en påminnelse om ett fungerande vinterunderhåll.
2017 hedersomnämnande till Helsingfors stadsmuseum för skapande av tillgänglighet.

Läs mer:

Den Internationella handikappdagen firas på morgonevenemanget den 3.12.

Internationella handikappdagen
 (På Finska)

Helsingfors stads handikappråd

Bild: Laura Oja, Helsingfors stads materialbank.