Siirry suoraan sisältöön

Reparation av Hagabäcken börjar i Lillhoplax

Helsingfors stad börjar reparationsarbetena vid Hagabäckens mynning i Lillhoplax. Under entreprenaden rivs den nuvarande dammen och bäckfåran görs naturligare. Med underhållsarbetena vill man förbättra förutsättningarna för uppgången av vild öring i Hagabäcken.

Betongbron och fisktrappan vid mynningen rivs. För bäcken grävs en ny fåra och den gamla bäckfåran förvandlas till ett grönområde. Man bygger en gång- och cykelbro över den nya fåran.

Nya rutter och bättre belysning i parken

I parken byggs nya gångleder och dess belysning förbättras. På grund av byggarbetena måste man fälla 27 träd på området. Det planteras 17 nya träd. Samtidigt förnyas gräsmattan och planteras buskar, perenngrupper och lökväxter. Dessutom flyttas och repareras konstverk som finns i området.

Byggnadsområdet avgränsas med stängsel. För fotgängare och cyklister märks rutter förbi byggnadsområdet.
Reparationsarbetena för parken och bäcken uppskattas bli färdiga före juni 2023.