Siirry suoraan sisältöön

Smarta, gröna och hållbara gemenskaper är temat för mötet mellan kommissionär Thierry Breton och EU-städernas ledning

EU-kommissionären med ansvar för inre marknaden Thierry Breton träffar borgmästare och stadsdirektörer från medlemsstäderna i nätverken Living-in.EU och Intelligent Cities Challenge som stöder hållbar digital utveckling för att diskutera den gröna och digitala förändringen samt städernas och gemenskapernas socioekonomiska förändringsförmåga. Evenemanget, som ordnas som paneldiskussioner, genomförs torsdagen den 2 december 2021.

Borgmästare Juhana Vartiainen deltar som representant för Helsingfors.

–  I Helsingfors är till exempel grunden för datastrategin kopplad till en omfattande förändring av tankesättet mot att utnyttja data på ett människoorienterat sätt. Vi tror dessutom starkt på samarbete och ekosystemens sätt att göra saker – därför är också projekt och åtgärder på EU-nivå viktiga. Den digitala ålderns föregångarstäder, såsom Helsingfors, bör stödja städer som har mer arbete framför sig för att uppnå de gemensamma europeiska målen, sammanfattar borgmästare Vartiainen.

Dialogen mellan kommissionär Breton och städerna genomförs som två paneldiskussioner, varav den första fokuserar på planeringen och genomförandet av den lokala ekonomins och lokalsamhällets gröna och digitala förändring, innovationernas och teknologins roll, lokala gröna avtal samt att utveckla och omskola arbetskraften. Den andra paneldebatten kommer att behandla teknologins möjligheter, datahantering i städerna och användningen av lokala digitala tvillingar inom kunskapsledningen. Helsingfors borgmästare deltar i den senare debatten.

Evenemanget ordnas i hybridformat, delvis i Bryssel, delvis via webben. Man kan följa den direktsända debatten via Youtube på engelska eller franska den 2 december klockan 15.30–17.30 finsk tid.

Ytterligare information

Detaljerat program (på engelska): Smart, Green and Resilient Cities and Communities – Dialogue between EU Mayors and the Commission
Youtube-sändning (på engelska): Smart, Green and Resilient Cities and Communities – Dialogue between EU Mayors and the Commission
Youtube-sändning (på franska): Villes et communautés intelligentes, vertes et résilientes

Living-in.EU
Intelligent Cities Challenge (ICC)

Foto: Living-in.EU