Siirry suoraan sisältöön

Sommarföretagarprogram för unga pågår igen

Precis som tidigare år erbjuder Helsingfors stad, Ekonomi och ungdom TAT och huvudstadsregionens 4H-förening 15–29-åriga ungdomar möjligheten att testa företagande i sommar. Ansökan till de två olika programmen var öppen tidigare under våren och i maj har ungdomarna fått sätta sig in och blivit utbildade i företagandets grunder. Ungdomarna har med stöd från sakkunniga och mentorer fått bygga upp en affärsplan, så att de under sommaren har möjlighet att starta en företagsverksamhet och förverkliga sin affärsidé i praktiken. Dessutom ingår en sommarföretagarsedel på 300 euro i programmet.

TAT:s och 4H:s program har ökat kraftigt i popularitet. Trots en kortare ansökningstid och budgetbegränsningar valdes till exempel 20 unga av 90 sökande till 4H:s program i år och samma antal av nästan 100 sökande till TAT:s program.

”Det har inte varit något problem att hitta sökande i Helsingfors och det finns en tydlig efterfrågan för större program”, berättar 4H:s företagskoordinator Joni
Nissilä
.

Tella
Krigsman
som är projektmedarbetare i TAT:s sommarföretagarprogram är av samma åsikt: ”Antalet unga företagare i vårt program har nästan fördubblats på riksnivå jämfört med förra året tack vare den nya digitala tillämpningen”.

Som delaktiga i programmet förväntar de sig båda att sommaren ska ge alla deltagare lärorika och insiktsfulla upplevelser.

Ungdomarna som valts ut till programmen kommer från mångsidiga bakgrunder, vilket också garanterar ett brett utbud av olika slags affärsidéer. En del av ungdomarna har redan tidigare erfarenhet av företagande och företagaranda, men även helt nybörjare deltar. Efter sommaren fortsätter kanske en del sin verksamhet, såsom tidigare år. I den här artikeln hör vi sex företagares tankar och idéer om den kommande sommaren.

Mångsidiga företagsidéer, allt från tjänster för välbefinnande till försäljning av hantverk

Milja
Haltsonens
och
Oona Hänninens
företag börjar producera tjänster för välbefinnande, såsom meditation och astrologi, till människornas stressade vardag. De var båda intresserade av företagande och en gemensam vän förde dem samman. ”Vi hade redan börjat komma på idéer när vi upptäckte det här programmet och såg det som ett fantastiskt tillfälle att få lära sig, eftersom vi inte har någon tidigare erfarenhet”, berättar Hänninen.

En idé var exempelvis att erbjuda rekreationsdagar för arbetsplatser, som skulle kunna innehålla en avslappningsstund, en vegansk lunch och föreläsningar om välbefinnande. ”Vi tror att coronan har lett till att människor längtar efter att stanna upp och rannsaka sig själva. Och vårt syfte är att skräddarsy en helhet efter vilka behov man har”, presenterar Haltsonen företaget som baseras på gröna värderingar.

När det kommer till själva företagandet är Haltsonen och Hänninen intresserade av friheten att driva en verksamhet på sitt eget sätt och agera enligt sina egna värderingar mot en bättre värld. ”Frihet innebär även ansvar, men vi tror på att vi klarar oss. Därför får vi också stöd och utbildning från programmet”, konstaterar Hänninen.

Jaakko
Tulisalo
, som planerar att sälja hantverk, sökte till TAT:s sommarföretagarprogram för att få mer erfarenhet på sin väg till att bli företagare på heltid. Tulisalo har utbildat sig till artesan vid en yrkesskola och skapar hantverk som är traditionella för synskadade, såsom rottingkorgar, borstar och små träarbeten. För bokföring och marknadsföring behöver han hjälp av en seende.

Han har redan ett par års erfarenhet av företagande och har genomfört ett företagarprov vid yrkesskolan, men han har haft nytta av programmet: ”Jag har lärt mig saker som jag inte kunde tidigare och på det här sättet klarar jag även av att sköta saker självständigt”.

Genom programmet fick han till exempel hjälp med upprättandet av en affärsplan och finansiellt stöd. ”Avsikten är att sälja hantverk på torg och landsbygden samt få återförsäljare på olika platser. Det finns även tid för semester i sommar, men på hösten tänker jag bli företagare på heltid”, berättar Tulisalo om sina planer.

Snabbare bostadsförsäljning med virtuell verklighet samt tvättjänster för bilar och fönster

Ael
Korpinen
, som går ut nionde klass, fick höra om 4H:s program via en tillställning som skolans studiehandledare ordnade. ”Jag fattade genast att det här är en möjlighet till att få förverkliga de företagsidéer som jag redan hade. Sommaren är också en särskilt passande tid för det här”, berättar Korpinen.

Hans tjänst består av att erbjuda 3D-presentationer för försäljning av bostäder. Korpinen säljer sin idé till bostäder som saknar sådana här presentationer. Kunderna består även av fastighetsbyråer: ”Jag kan erbjuda tjänsten till ett förmånligt pris jämfört med konkurrenterna”. Idén består av att bostäderna fotograferas, varefter algoritmerna syr ihop dem till en virtuell verklighet.

Korpinen upplever att företagandet ter sig naturligt för honom och tycker att programmet är ett bra stöd för detta: ”När jag presenterade min idé för mentorn fick jag bra respons som gav mig mer kraft och motivation”.

Rand
Kavalo
och Elias
Laiho
, som erbjuder tvättjänster för fönster i bilar och egnahemshus, känner varandra från gymnasiet i Tölö. Båda har redan lite erfarenhet av företagande i form av återförsäljning av läroböcker, men i sommar ska de för första gången driva företag på riktigt via 4H:s program. ”Jag fick reda på det här av vår studiehandledare, som förmedlar olika slags möjligheter till oss”, berättar Kavalo. ”Vi skulle ha startat företag annars också, men särskilt det finansiella stödet kommer till nytta”, fortsätter Laiho.

De erbjuder sina tjänster främst i Norra Helsingfors och båda är ivriga att komma igång med arbetet. ”Jag ser speciellt fram emot kundtjänsten och att få se resultatet av sitt eget arbete”, konstaterar Laiho.

Både anser att programmet är en väldigt viktig möjlighet för unga att prova på företagande och saknar fler motsvarande arrangemang. ”Det här är särskilt bra för dem som vill testa, men som inte vet så mycket om företagande”, säger Kavalo.

Mer information:

Ekonomi och ungdom TAT: https://www.tat.fi/sve/

Huvudstadsregionens 4H-förening (på finska): https://www.pks4h.fi/

Kolla in stadens tjänster för nya företagare på NewCo Helsingfors webbplats (på finska).

Bild: Milja Haltsonens och Oona Hänninens företag tillhandahåller välfärdstjänster för människors livliga vardag.