Siirry suoraan sisältöön

Stadsstyrelsen godkände en uppdatering av programmet Kolneutralt Helsingfors

Helsingfors stadsstyrelse godkände en uppdatering av utsläppsminskningsprogrammet Kolneutralt Helsingfors den 22 augusti. Programmet Kolneutralt Helsingfors, vars syfte är att minska utsläppen, inleddes 2018. Programmet uppdateras i enlighet med riktlinjerna i den nya stadsstrategin så att det motsvarar målet om koldioxidneutralitet som tidigarelades till 2030 och det utmanande utsläppsläget.

Dessutom godkände stadsstyrelsen för sin del detaljplanen och detaljplaneändringen för Hallkullaudden och Notholmen i Nybondas, Nordsjö. Detaljplanen gör det möjligt att utvidga Nybondas allmänna rekreationsområde till nya strandområden samt att erbjuda rekreationstjänster och anlägga en brygga och ett nätverk av stigar på området. De ändringar som detaljplanen möjliggör är rätt små och området kommer i stort sett att bevara sin karaktär. Stadsfullmäktige fattar det slutliga beslutet i ärendet.

Stadsstyrelsen gav dessutom ett utlåtande till undervisnings- och kulturministeriet om förslaget till kulturarvsstrategi 2022–2030.

Stadsstyrelsens alla beslut kan läsas på sidan med beslutsmeddelanden (på finska). Beslutsmeddelandet är tillgängligt tills protokollet publiceras. Stadsstyrelsens protokoll kan läsas här (på finska).

Bild: Helsinki Partners