Siirry suoraan sisältöön

Stadsstyrelsen godkände verksamhetsplan för hållbar energianvändning och klimat

Stadsstyrelsen godkände i sitt sammanträde 14.6 SECAP-avtalet som förbinder parterna till att minska växthusutsläpp med 40 procent fram till året 2030.

Då stadsstyrelsen år 2018 godkände verksamhetsplanen för ett koldioxidneutralt Helsingfors beslöt den samtidigt att ansluta sig till Europeiska unionens stadsdirektörers förnyade energi- och klimatinitiativ Covenant of Mayors for Climate & Energy (SECAP). Avtalet förbinder parterna till att minska växthusutsläpp med 40 procent fram till året 2030.

Europeiska unionen har blivit medveten om att städerna spelar en avgörande roll i det praktiska genomförandet av klimatmål. För att förbinda städerna publicerade Europeiska kommissionen i oktober 2015 ett energi- och klimatavtal mellan stadsdirektörerna, vilket tjänar som en fortsättning till klimatavtalet mellan stadsdirektörerna som Europeiska kommissionen grundade år 2008 (Covenant of Mayors, CoM).

Avtalet har sedan dess grundande erkänts som EU:s mest centrala medel för påskyndandet av det europeiska energisystemets förändring samt för förbättringen av funktionssäkerheten för energin.

Lån för bolag som sköter idrottsplaner

Stadsstyrelsen beslöt i sitt sammanträde om lån för Mosan Wembley Oy, för finansieringen av byggandet av en servicebyggnad och läktare samt ombyggnaden av parkeringsområden vid Mosabacka idrottsplan. Helsinki Stadion Management Oy beviljades ett lån för förnyandet av konstgräset på fotbollsplanen Bollplan 5 vid Tölö bollplansområde.

Även Mailapelikeskus Oy beviljades ett lån för finansieringen av byggandet av en idrottshall i Skomakarböle.

Dessutom beslöt stadsstyrelsen att kanslichefen betalas en resultatspremie enligt fullmäktigeperiodens nådda mål. Resultatspremien är värd en månadslön räknat utifrån lönen vid betalningstiden.

Stadsstyrelsens alla beslut kan läsas på sidan med beslutsmeddelanden. Beslutsmeddelandet är tillgängligt tills protokollet publiceras. Stadsstyrelsens protokoll kan läsas här.