Siirry suoraan sisältöön

Stöd från innovationsfonden till projekt som stödjer Helsingfors näringsgrund

Man kan ansöka om finansiering från innovationsfonden till projekt som stärker Helsingfors näringslivs- och kunskapsbas. Innovationsfonden har en kontinuerlig ansökan och ett brett urval av teman för projekt som ska finansieras. I och med den nya strategiperioden kommer fonden att fokusera på att ytterligare stärka projektens effektivitet.

Innovationsfonden finansierar sådana projekt som skapar den framtida näringslivs- och kompetensbasen i Helsingfors. Projekten ska möjliggöra att Helsingfors får nya forsknings-, utvecklings- och innovationsorienterade lösningar samt marknadsmässig affärsverksamhet och nya företag, arbetsplatser, skatteinkomster och kunskap. Finansieringen kan också användas för att möjliggöra tjänster som stödjer innovationsverksamhet och ny tillväxtorienterad affärsverksamhet. I och med dessa prioriteringar kommer fondens tillgångar att gagna stadens näringslivsbas så brett som möjligt. Dessutom måste projekten vara i linje med Helsingfors stadsstrategi
2021–2025
.

Helsingfors stad ska vara partner i de projekt som stöds av innovationsfonden

Den som ansöker om finansiering från innovationsfonden kan vara en sektor i staden, ett dottersamfund eller en aktör utanför stadskoncernen, såsom en högskola, ett företag eller en registrerad förening. Utomstående aktörer ska ha en partner i någon av sektorerna i staden eller i centralförvaltningen.

Fonden stödjer projekt med tre miljoner euro per år

Under de senaste åren har fonden stött projekt med ungefär tre miljoner euro per år. Den årliga finansieringen av enstaka projekt har varierat mellan tiotusentals euro och hundratusentals euro. I regel handlägger stadsstyrelsens näringslivssektion projektansökningar till innovationsfonden fyra gånger per år. Innovationsfonden meddelar om sina handläggningstider och ansökan om finansiering på sin webbplats.

Finansiering beviljats för livsmedelsinnovationer, hälsoteknik, intelligent transport och företagsinkubatorer

Innovationsfonden har hittills finansierat redan över 100 projekt. För närvarande får till exempel Helsingfors universitets projekt Viikki Innovation Platform &
Food Lab
finansiering. Med hjälp av finansieringen utvecklas innovationsknutpunkten i Viks campus för att möjliggöra forskningsbaserade uppfinningar och ny affärsverksamhet mer än i nuläget. I projektet börjar man med att fokusera på livsmedelsinnovationer där man faciliterar skapandet av innovationer och utbildning samt forsknings- och testprojekt.   

Ett annat viktigt projekt finansierat av innovationsfonden är Health Capital Helsinki, som har som målsättning att göra Helsingfors till den bästa platsen i Norden att bedriva forskning, utveckling och affärsverksamhet särskilt inom hälsovetenskap, medicin och livsvetenskap.

Övriga teman i de projekt som för närvarande finansieras är exempelvis intelligent transport, nollenergibyggande, företagsinkubatorer som fokuserar på stadslösningar, innovativa upphandlingar och innovativa tillbyggnadsområden. Läs mer på webbplatsen  https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/strategi/innovationsfonden.

Mer
information
per e-post på adressen: innovaatiorahasto@hel.fi

Nyhets bild: Projektet Health Capital Helsinki har som målsättning att göra
Helsingfors till den bästa platsen i Norden där man kan bedriva forskning,
utveckling och affärsverksamhet inom hälsovetenskap, medicin och livsvetenskap.
Projektet får stöd från innovationsfonden. (Keksi Agency)