Siirry suoraan sisältöön

Svara på enkäten om svenskspråkiga tjänsterna för personer med intellektuell funktionsnedsättning

Funderar du på hur de svenskspråkiga tjänsterna för personer med intellektuell funktionsnedsättning kommer att ordnas i framtiden? Social- och hälsovårdsreformen innebär att välfärdsområdena inleder sin verksamhet i början av 2023 och samtidigt upphör samkommunerna Kårkullas och Etevas verksamhet.

I projektet KEPA Nyland bereds omorganiseringen av både den finsk- och svenskspråkiga specialomsorgen i hela Nyland.

På vilket sätt borde tjänsterna ordnas i framtiden så att de svarar på din familjs behov? Vad är viktigt för dig och din familj? Nu kan du påverka framtidens specialomsorg genom att svara på en kort enkät som tar enbart några minuter att besvara.

Svara på enkäten senast 9.3.

Svara på enkäten

Bild: Virpi Velin