Siirry suoraan sisältöön

Svara på invånarenkäten – vad är viktigt för dig i social- och hälsovårdstjänsterna i Helsingfors?

Helsingforsbor har rätt att delta i och påverka utvecklingen av tjänster som gäller dem. Därför vill vi höra vad du som Helsingforsbo tycker är viktigt i tjänsterna och på vilka sätt du i fortsättningen skulle vilja delta i planeringen, utvecklingen och beslutsfattandet kring social- och hälsovårdstjänsterna i Helsingfors.

Du kan svara på enkäten elektroniskt 20.5–2.6.2022. Det tar ungefär tio minuter att svara. Svaren analyseras och rapporteras så att enskilda personer inte kan identifieras.

Du kan svara på enkäten på finska, svenska eller engelska.

Svara på enkäten

I och med den nationella reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet förnyas också social- och hälsovårdssektorn i Helsingfors. Den nya social-, hälsovårds- och räddningssektorn samlar ihop social- och hälsovården samt räddningsväsendet i Helsingfors i början av 2023. Helsingfors förbereder en servicestrategi för att styra den nya sektorns verksamhet. Vi utnyttjar svaren från invånarenkäten när vi förbereder servicestrategin och planerar verksamheten.