Siirry suoraan sisältöön

Ta ställning till missbrukssituationen i Helsingfors – Besvara vår enkät

Helsingfors, Esbo och Vanda kartlägger med webbenkäten sina invånares synpunkter på missbrukssituationen i städerna och vårdmöjligheterna för beroenden. Alla över 13-åriga stadsbor uppmuntras att svara på enkäten.

Frågorna gäller alkohol, tobaksprodukter, droger och penningspelande. Dessutom ombes observationer av minderårigas rusmedelsbruk och erfarenheter av att prata om rusmedel inom stadens tjänster.

Enkäten om missbruk är en del av den nationella verksamhetsmodellen Pakka för förebyggande rusmedelsarbete. Webbenkätens resultat utnyttjas i arbetet för att främja hälsan och välbefinnandet samt i det förebyggande rusmedelsarbetet i stora städer. Aktuella uppgifter underlättar det lokala arbetet som strävar efter att minska skador som orsakas av alkohol, tobak och penningspel. Enkätens resultat leder till riktade fortsatta åtgärder.

Enkäten om missbruk är öppen tre veckor 26.9–16.10.2022. Frågorna besvaras anonymt och konfidentiellt. Enkäten finns på finska, på svenska och på engelska.

Helsingfors enkät om missbruk 2022:

På finska 
På svenska  
På engelska

Pakka-verksamhetsmodellen

Foto: Teemu Saloriutta

Nyheten
publicerades 28.9 och uppdaterades 10.10.