Siirry suoraan sisältöön

Tack vare social gemenskap hittar man enkelt nya vänner

Många studerande på andra stadiet har inte en enda bekant från tidigare i den nya läroanstalten. Det gör inget, eftersom den sociala gemenskapen och att lära känna varandra är en viktig del av studierna.

– Man behöver inte vara ensam, eftersom man säkert hittar ett kompisgäng.

Så berättar Matvei Ivanov som studerar inom elbranschen i Stadin ammatti- ja aikuisopisto (Stadin AO).
Han kände inte heller någon i Stadin AO när han började studera här.

Nu är situationen en helt annan. Han är studerandeaktiv och fungerar bland annat som ordförande och kassör i STAO ry. STAO är studentkårsstyrelsen för yrkesstuderande vid Stadin AO. Föreningen främjar studerandenas välmående.

Ivanov har ett tydligt meddelande till nya studerande på andra stadiet: det lönar sig att bekanta sig med tutorerna, dvs. studerandehandledarna, och om man är ens lite intresserad av att handleda andra – gå med i tutorverksamheten! Han fungerar även själv som tutor.

Man kan bekanta sig med tutorerna till exempel på de kaffetillställningar som de ordnar. Vid Stadin AO:s campus på Sturegatan ordnas dessa regelbundet två gånger per vecka, men motsvarande kaffestunder ordnas även i otaliga andra läroanstalter på andra stadiet.

I kaffestunderna deltar ofta även en kurator eller annan personal. De berättar om sina tjänster, men man kan också berätta om sina egna tankar åt dem och vid behov boka en tid för ett längre samtal.

– Man lär sig känna människor även genom att till exempel hänga runt ett biljardbord. Spelarna gillar om man berömmer deras spelande, säger Ivanov.

Vid verksamhetsstället på Sturegatan har man tillsammans med lektorn för studieverksamheten planerat att skolan i fortsättningen skulle kunna ordna biljardundervisning, eftersom skolan har en stark biljardtradition. Och nya intresserade deltagare kommer hela tiden med.

Ivanov vet att gemenskapen som uppstår under studietiden är mycket viktig för studerandena. Redan det sunda förnuftet säger att det gör gott för humöret och ger motivation för studierna, men även genom undersökningar har effekten av social gemenskap påvisats.

– När studierna inleds, träffar varje studerande en studiesekreterare genast i början, åtminstone hos oss på Sturegatan. Det lönar sig att fråga av hen, vad allt som erbjuds på skolan. Åtminstone vår studiesekreterare är så entusiastisk att hen till och med bokstavligen handleder studerande till biblioteket och andra platser för gemenskap, berättar Ivanov.

Tutorerna å sin sida leder exempelvis idrottshobbyer. På verksamhetsstället på Sturegatan ordnar de även filmvisningar och bjuder på rotsakschips.

Tillsammans på lunch

– Den sociala gemenskapen begrundas i mycket hög grad. För nya studerande skapar vi genast i början av studierna situationer där vi är tillsammans. Då är det lätt att samtala och bekanta sig med andra.

Så berättar Stadin AO:s kurator Riitta Hirsikoski. Hon arbetar på verksamhetsstället i Kvarnbäcken, men vet att man fäster uppmärksamhet vid social gemenskap även på Stadin AO:s andra campusar. Det finns sammanlagt 14 verksamhetsställen i staden.

I början av studierna fäster man stor uppmärksamhet även vid gruppanpassning. De studerande ges tid att i lugn och ro vänja sig vid den nya miljön, gå omkring och titta på olika ställen, fråga och höra om studier på andra stadiet.

– Vi som representerar olika yrkesgrupper introducerar oss själva. Till personalen hör förutom lärarna och kuratorerna även studiehandledare, arbetscoacher, psykologer och hälsovårdare.

Vi frågar studerandena hurdana behov de har, och försöker tillgodose dessa behov. Till exempel i Kvarnbäcken till fick de gemensamma kaffestunderna sin början genom studerandenas önskemål.

En årsklocka används också, där man bokar in gemensamma tematillställningar. Coronatiden har begränsat dessa, men till exempel de gemensamma idrottstillställningarna har man kunnat fortsätta med ganska normalt.

– Pausverksamheten är också viktig. Mellan studierna måste man kunna göra alldeles andra saker, såsom spela brädspel, biljard eller med spelkonsoler, berättar Hirsikoski.

Under pauserna är det naturligt att lära känna andra. Även tutorerna förmedlar information om hobbyer och gemensamma aktiviteter. De finns också annars till som stöd för nya studerande.

Hirsikoski berättar om deltagandeväggen i verksamhetsstället i Kvarnbäcken, dit man senast med lappar lämnade tips om hur man kan se till att ingen förblir ensam. De studerande hade på ett fint sätt förstått hur det är vars och ens ansvar att märka om någon hotas av ensamhet.

Med lapparna gavs goda tips om att till exempel bjuda studiekamrater med på lunch.

Gruppanpassning och klubbar

Social gemenskap betonas också i övrigt på andra stadiet. Rektorn för naturvetenskapsgymnasiet, Helsingin luonnontiedlukio, Kaisa Tikka berättar att under den första perioden är deras studerande hela tiden med sin egen grupp på samma lektioner. Det är lättare att bli bekanta på så sätt.

– Kamratkretsen börjar utvidgas under de följande perioderna. Genom skolans strukturer stödjer vi en stark gruppanpassning, berättar Tikka.

Skolan har även verksamhet efter skoldagen. En del av studerandena håller gärna till i exempelvis fysik- eller kemiverkstaden också efter de egentliga lektionerna.

I naturvetenskapsgymnasiet, Helsingin luonnontiedelukio, är studerandena hela tiden med sin egen grupp på samma lektioner. Det är lättare att bli bekanta på så sätt.

Biträdande rektorn för Helsingfors språkgymnasium Päivi Siltala-Keinänen berättar för sin del att man på skolan utöver välkomstfesten ordnar otaliga gemensamma tillställningar året runt. Utöver idrott kan temana vara exempelvis kultur och spel.

– Under håltimmar och raster kan man ansluta sig till program som ordnas i gymnastiksalen eller gymmet. När vi efter ett år flyttar in i nya lokaler kan studerandena även utnyttja utomhusgymredskapen på takterassen.

Under pauserna kan man till exempel spela schack, pingis eller biljard. Långvarig vänskap uppstår också under lägerskolorna.

I språkgymnasiet Helsingin kielilukio kan man under pauserna spela till exempel schack. 

Rektor Marina Sjöholm vid Tölö gymnasium berättar att en god gemenskapskänsla är mycket viktig för skolorna. Under den första skoldagen ger tutorerna guidning i skolan och ordnar program för nykomlingarna.

– Även grupphandledaren har en stark roll, även om hen inte undervisar alla ettor. Handledaren träffar sin grupp en gång per vecka och håller bland annat minisamtal med sina studerande.

I Tölö gymnasium är

en god gemenskapskänsla mycket viktig. Studerandekåren är mycket aktiv och tutorerna handleder de nya studerandena under de första dagarna. 

Skolans studerandekår är aktiv. Till exempel under den gångna hösten ordnade de en gemensam eftermiddag på skolan då man bland annat lagade pizza och spelade brädspel.

– En god sammanhållning uppstår i växelverkan mellan personalen och de studerande. Sammanhållningen påverkar även studerandenas hälsa, som vi på alla sätt försöker stödja, berättar Sjöholm.

Text: Kirsi Riipinen
Bilder: Jefunne Gimpel (huvudbild) och Ilkka Ranta-Aho