Siirry suoraan sisältöön

Tio år för öppna data i Huvudstadsregionen

Tjänsten för öppna data Helsinki Region Infoshare fyller tio i år, och ordnar milstolpen till ära ett allmänt jubileumswebbinarium den 11.11.2021. Siktet är ställt på ännu öppnare städer. Öppen data och öppna gränssnitt ger en viktig grund för framtida affärsverksamhet.

Tjänsten Helsinki Region Infoshare (hri.fi) som öppnades våren 2011, ställer städernas offentliga data till allmänt förfogande. Talarna vid jubileumswebinariet berättar hur denna pionjärtjänst sattes upp för ett decennium sedan, och funderar också på hur de följande tio åren av öppen data kan komma att se ut.

Trots att den information som den offentliga förvaltningen producerar är ovanligt öppen i Finland, var det ännu för i början av detta årtusende inte så lätt att få tag på den för eget bruk. Idag kan man tack vare öppen datan studera till exempel städernas upphandlingsdata hemma på soffan. På HRI kan man ladda ner städernas samtliga upphandlingsdata gällande allt från kontorsmaterial för några euro till entreprenader för tiotals miljoner.

– För sina datasystem bygger städerna upp gränssnitt, och med dem kan datan i maskinläsbar form överföras till andra applikationer. De öppna gränssnitten gör det lättare att nyttja datan både inom stadens förvaltning och inom applikationer gjorda av utomstående instanser, berättar Hami Kekkonen, projektchef för tjänsten HRI.

Som exempel är städernas kollektivtrafikdata redan i utbredd användning. De nyttjas redan av bl.a. transportsättsappen Whim och tiotals andra mobilappar framtagna av olika utvecklare.

Bild: HRIs användares favorit Helsinki ennen ja nyt
[Helsingfors förr och nu] jämför det Helsingfors som Signe Brander fotograferade för 100 år sedan med det Helsingfors
som Googles kamerabilar nyligen avbildat.

HRI var en förebild

I början av 2010-talet började en global rörelse för öppen data jobba för att öppna upp offentliga dataförråd för allmänheten. Det tog inte länge förrän Finland var ett modelland för öppenhet. En betydande milstolpe inom öppengörandet av offentlig data var tjänsten Helsinki Region Infoshare HRI, som städerna Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla inrättade år 2011. Tjänsten tillhandahåller städernas data gratis för bland annat journalister, apputvecklare, studerande och andra medborgare, och har blivit en viktig förebild inom finländsk offentlig förvaltning.

På HRI finns det öppen data om allt mellan 3D stadsmodeller och trafikolycksstatistik. De gränssnitt som öppnats vid städernas datasystem har blivit populära informationskällor. Via gränssnitten får man i maskinläsbar form till exempel kontinuerligt uppdaterad data om kollektivtrafik, evenemang och besöksnäring.

Det som genom åren allra mest intresserat den stora allmänheten är städernas historiska kartor och flygfotografier. Då HRI våren 2021 sitt tioårsjubileum till ära utlyste en publikomröstning om den intressantaste appen som nyttjat data öppengjord via HRI blev det Helsinki ennen ja nyt [Helsingfors förr och nu] kodad av 
Juuso Lehtinen som tog hem segern. Med den kan man jämföra Helsingfors för hundra år sedan med Helsingfors av idag. Den segrande appen, som bygger på gamla foton publicerade som öppen data och på Googles gatuvyer, kom till så snabbt som på ett veckoslut år 2014.

Keynote-anförandet vid webbinariet hålls av Chief Digital Officer Theo Blackwell vid Great London Authority, som kommer med senaste nytt därifrån om öppen data.

Välkomna med på
webbinariet, det är öppet för alla, på torsdag 11.11.2021 kl 13-16.30!
Webbinariets program i sin helhet, anmälan och mera info finns här. 
Webbinariet går på finska, med undantag av
Blackwells anförande som är på engelska.

Talarna bl.a.: Theo Blackwell, Chief Digital Officer,
Great London Authority
Olli-Pekka Rissanen, ledande
sakkunnig,
Finansministeriet,
Juuso Lehtinen, apputvecklare,
Ohjelma-Lehtinen Oy, Esa Mäkinen,
redaktionschef, Helsingin Sanomat, Kristo
Lehtonen
, direktör, rättvis dataekonomi, Sitra, Mikko Rusama, digitaliseringsdirektör, Helsingfors stad.

Senaste nytt från HRI

Beställ HRIs nyhetsbrev (på finska)

Följ HRI på sociala media:
Facebook, Twitter,
Linkedin

De mest besökta data på HRI.fi