Siirry suoraan sisältöön

Ungdomar skapar idéer för att bekämpa ojämlikheter på seminariet för Europaåret för unga

Hur kan staden säkerställa att alla ungdomar har jämlika möjligheter att förverkliga sig själva och sina drömmar? Mer än 60 ungdomar från Helsingfors svarade på denna fråga på seminariet för Europaåret för unga som den 23 september ordnades på Helsingfors stadshus. Ungdomarnas idéer presenteras härnäst till stadens arbetsgrupp som främjar bekämpningen av segregation.

Målet för seminariet, som sammankallades av biträdande borgmästaren för kultur- och fritidssektorn Nasima Razmyar tillsammans med Utbildningsstyrelsen, Europaparlamentets kontor i Finland och Europeiska kommissionens representation i Finland, var att göra ungdomarnas röst hörd och få ungdomarnas förslag som en del av Helsingfors stads arbete mot ojämlikheter.

”För mig är bekämpningen av ojämlikheter en av mina viktigaste uppgifter som biträdande borgmästare. Runtom i Helsingfors ska man kunna leva ett bra och stabilt liv, oavsett bostadsområde, skola eller individens bakgrund. För att bekämpa ojämlikheter ska man genuint lyssna till ungdomarnas synpunkter och förslag”, betonade Razmyar.

Seminariet ordnades som en del av Europaåret för unga som samordnades av Utbildningsstyrelsen.

”Under Europaåret för unga vill Europeiska kommissionen stärka ungdomarnas positiva framtidsutsikter. Ungdomarna har offrat av sitt liv mer än andra åldersgrupper under pandemin. Nu är det dags att visa att ungdomarna har möjlighet att påverka sin egen omgivning och framtid”, betonade Anna Peltoniemi från Utbildningsstyrelsen.

Idéer från festivaler som stöder jämlikheten till ökning av fritidsplatser för unga

Efter en introduktion till ämnet delades ungdomarna in i smågrupper där de under handledning av Utbildningsstyrelsens och stadens facilitatorer funderade på orsaker till och lösningar för ojämlikheter.

Ungdomarna lyfte i samtalen fram bland annat ojämlikheterna mellan bostadsområden och skolor, rasismen, stödet till lärare och familjer samt de trygga fritidsplatserna för ungdomar under kvälls- och nattetid. Oro väcktes också av ungdomarnas rusmedelsberoende och digitala beroende samt bristen på uppskattning till yrkesskolelever.

Seminariedeltagarna röstade på sin favorit av de förslag som presenterades. På tredje plats var förslaget för att genomföra en musikfestival och kampanj som bekämpar rasism och stöder jämlikhet samt som skulle föra samman ungdomar i positiv anda.

Till andra plats röstades förslaget för att höja uppskattningen för yrkesutbildning och sätta den på samma nivå som gymnasierna. Detta skulle stödjas till exempel av att skapa traditioner, som penkis eller de gamlas dag, också till yrkesläroanstalterna.

Vinnaren blev förslaget för att öka antalet nattkaféer och andra trygga fritidsplatser för ungdomar. I förslaget konstaterades att nattkaféerna minskar ensamhet och ojämlikhet samt ökar bostadsområdenas trygghet.

Positiv respons från ungdomar Mer sådant här!

Deltagare på seminariet.

Enligt responsen som samlats på seminariet hade största delen av ungdomarna upplevt att seminariet var nyttigt och skulle i fortsättningen vilja delta i motsvarande tillställningar.

I tillställningen deltog expert på studerandeverksamhet och delaktighet Katriina Turunen med flera grupper från Stadin ammatti- ja aikuisopisto, och hon ansåg det viktigt att man lyssnar genuint till studerande från olika bakgrunder.

”Tillställningens tema var mycket viktigt, så det var lätt att locka ungdomarna med. Hos Stadin AO har vi en enorm kompetenspotential tack vare mångsidiga bakgrunder. Bland våra studerande finns till exempel erfarenhetsexperter på flera olika teman. På seminariet kom pärlorna från håll där ojämlikheter hade upplevts i det egna livet, då man ville hitta praktiska sätt för att lösa dem. Och lösningsförslagen var väldigt fina! ”

Härnäst presenteras ungdomarnas idéer i stadens programgrupp för förebyggande av segregation samt i stadens andra arbetsgrupper som fokuserar på bekämpningen av ojämlikheter och barns och ungdomars delaktighet.

Seminariet ordnades i samarbete mellan Helsingfors stad, Utbildningsstyrelsen, Europaparlamentets kontor i Finland och Europeiska kommissionens representation i Finland.

Läs mer:

Europaåret för unga

Bilder: Maija Petäjä