Siirry suoraan sisältöön

Urban Tech Helsinki stöder startupföretag som utvecklar hållbara stadslösningar

Företagskuvösen Urban Tech Helsinki letar efter rena och hållbara stadslösningar. Kuvösen har som mål att stödja innovativa och tillväxtorienterade företag som löser utmaningar i städer. Tyngdpunkterna inom verksamheten är i synnerhet ren energi, rörlighet, hållbart byggande, cirkulär ekonomi samt avfallshantering och urban matproduktion. Helsingfors stad vill med hjälp av Urban Tech Helsinki locka experter och företag till huvudstadsregionen och stödja och sätta fart på uppkomsten av nya, särskilt forskningsbaserade, företag och deras tillväxt i början. En ny omgång med 11 startupföretag har nu startat i kuvösen Urban Tech Helsinki.

De elva nya startupföretag som deltar i kuvösen fick presentera sig och höra om varandras affärsidéer vid öppningsceremonin i Maria 01:s lokaler i slutet av mars. Evenemang är en viktig del av Urban Tech Helsinkis verksamhetsidé, eftersom de möjliggör kamratinlärning och stöder delning av kompetens.

Urban Tech Helsinki inleds med en intensivperiod på åtta veckor som består av workshoppar och gruppcoachningar. Där behandlas de viktigaste bitarna i startupföretag, som modellering av affärsverksamhet, inverkan av hållbar utveckling, teambildning, kommunikation och förstås finansiering. En annan väsentlig del är kontinuerliga individuella coachingsmöten som äger rum genom hela kuvösprogrammet och som hålls med rådgivarna för Aalto-universitetets team som bedriver programmets praktiska verksamhet.

– Urban Tech Helsinkis kuvösperiod fortsätter i 1–3 år beroende på företagets behov, så att nystartade företag får tillräckligt stöd för att utveckla sin verksamhet och testa sina lösningar tillsammans med Helsingfors stads pilotplattform Testbed och partnernätverk. Detta gör oss till en unik aktör på startup-fältet, säger projektchef Kaisa Ahonen från Aalto Startup Center.

Kolla av företag i den andra omgången av kuvösen Urban Tech Helsinki

Följande företag startade sin verksamhet i kuvösen i mars 2022:

100 Thousand Million, som planerar processer med vilka städer kan förbruka bara en tredjedel av sina nuvarande energi- och vattenresurser.

Bloft
Design Lab
, som utvecklar stora 3D-skrivare och möjliggör återvinning av plast genom additiv tillverkning.

Detectium, som modellerar en digital tvilling som förbättrar säkerhet och funktionalitet i inomhuslokaler.

Eeneman Oy, som utnyttjar artificiell intelligens för att förbättra byggnaders energieffektivitet.

HeyCharge, vars teknik kan användas för att öka laddningsmöjligheter för elbilar i parkeringshus.

IOVuo, som tillhandahåller geodatateknik och digitaliseringssystem för sjöfartsindustrin.

Locia
Solutions Oy
, som tillhandahåller digitala verktyg för stadsplanering.

Metagrow, som utformar avancerade vatten- och näringsdistributionssystem för växter.

Parkly, som tillhandahåller lokalplaneringstjänster och digitala verktyg för planering och visualisering av offentliga platser.

Sanitation360, som omvandlar urin till torrgödsel och förebygger vattenförorening och underlättar kretsloppet av avloppsvatten och näringsämnen.

Urban
Radar
, som hjälper städer att minska koldioxidutsläpp från godstrafik i städer.

Helsingfors vill vara den ledande plattformen för innovativ affärsverksamhet i Europa

Helsingfors har som mål att vara den ledande plattformen för försök och innovativ affärsverksamhet i Europa senast 2025. Staden vill dessutom utveckla företagens verksamhetsmiljöer, främja Helsingforsbornas sysselsättning och möjliggöra en hållbar och kunskapsbaserad ekonomisk tillväxt. Urban Tech Helsinkis verksamhet främjar å sin sida alla dessa mål.

Urban Tech Helsinki är partner med Aalto-universitetet, Helsingfors universitet och yrkeshögskolan Metropolia, vilka samarbetar med staden.

Läs mer om kuvösen Urban Tech Helsinki: https://urbantechhelsinki.fi/