Siirry suoraan sisältöön

Urban Tech Helsinki stöder uppstartsföretag som utvecklar hållbara stadslösningar – 8 nya företag valts ut till kuvösprogrammet

Företagskuvösen Urban Tech Helsinki stöder rena och hållbara stadslösningar. Kuvösen har som mål att hjälpa innovativa och tillväxtorienterade företag som löser utmaningar i städer. Verksamheten fokuserar särskilt på ren energi, rörlighet, hållbart byggande och cirkulär ekonomi samt avfallshantering och urban matproduktion. Helsingfors stad vill med hjälp av Urban Tech Helsinki locka experter och företag till huvudstadsregionen och stödja och sätta fart på uppkomsten av nya, särskilt forskningsbaserade, företag och deras tillväxt i början. Till kuvösen Urban Tech Helsinki har det nu valts ut åtta nya uppstartsföretag.

De nya uppstartsföretagen i kuvösen fick presentera sig och höra om varandras affärsidéer vid öppningsceremonin i Maria 01:s lokaler i slutet av september. Evenemang är en viktig del av Urban Tech Helsinkis verksamhetsidé, eftersom de möjliggör kamratinlärning och stöder delning av kompetens.

Urban Tech Helsinki består av coachningsmöten och verkstäder som skräddarsys för företagen

Urban Tech Helsinki inleds med en intensivperiod på åtta veckor som består av verkstäder och gruppcoachningar. Där behandlas de viktigaste bitarna i uppstartsföretag, som modellering av affärsverksamhet, inverkan av hållbar utveckling, teambildning, kommunikation och förstås finansiering. En annan väsentlig del är kontinuerliga individuella coachingsmöten som äger rum genom hela kuvösprogrammet och som hålls med rådgivarna för Aalto-universitetets team som bedriver programmets praktiska verksamhet.

Urban Tech Helsinkis kuvösperiod fortsätter i 1–3 år beroende på företagets behov, så att nystartade företag får tillräckligt stöd för att utveckla sin verksamhet och testa sina lösningar tillsammans med Helsingfors stads pilotplattform Testbed och partnernätverk.

– Urban Tech gör Helsingfors till en unik aktör på uppstartsfältet. Uppstartsföretags samarbete med offentliga aktörer, såsom städer, finns inte alls i många länder. Dessutom är de tjänster i forskning och samarbete med studerande som erbjuds av tre högskolor en utmärkt möjlighet för uppstartsföretagen. Till exempel har företagens produkter vidareutvecklats och testats vid Metropolias innovationsenheter, och tillsammans med Helsingfors universitets Viikki Food Design Factory har vi ordnat ett evenemang för att föra samman uppstartsföretag och studerande. Vi har ett nära samarbete också i fortsättningen, så att vi får allt fler idéer från campusen och företagen att lösa städernas hållbarhetsutmaningar, sammanfattar kuvösens projektchef Kaisa Ahonen från Aalto Startup Center.

Ta del av företag i den tredje omgången av kuvösen Urban Tech Helsinki

Följande företag startade i kuvösen i september 2022:

  • Arctic Farming Oy
  • Formup
  • IO-dit
  • Missing-Link Oy
  • Nelinor
  • Plan T
  • Skipit
  • Superhood Oy

Mer information om de företag som valdes ut till kuvösen Urban Tech Helsinki och deras affärsidéer här

Helsingfors vill vara den ledande plattformen för innovativ affärsverksamhet i Europa

Helsingfors har som mål att vara den ledande plattformen för försök och innovativ affärsverksamhet i Europa senast 2025. Staden vill dessutom utveckla företagens verksamhetsmiljöer, främja Helsingforsbornas sysselsättning samt möjliggöra en hållbar och kunskapsbaserad ekonomisk tillväxt. Urban Tech Helsinkis verksamhet främjar å sin sida alla dessa mål.

Urban Tech Helsinki är partner med Aalto-universitetet, Helsingfors universitet och yrkeshögskolan Metropolia, vilka samarbetar med staden.