Siirry suoraan sisältöön

Utsläppen i Helsingfors minskar inte som förväntat – programmet Kolneutralt Helsingfors uppdateras

Helsingfors stad har ställt upp målet att vara koldioxidneutral år 2030. Även om betydande utsläppsminskningar redan har gjorts är utvecklingen för långsam i förhållandet till målet. Enligt HRM:s utsläppsberäkning höll sig stadens utsläpp år 2021 på samma nivå som det föregående året. Programmet Kolneutralt Helsingfors syftar till att minska de direkta utsläppen och staden svarar på utmaningen genom att uppdatera programmet.

Genomförandet av programmet Kolneutralt Helsingfors för att uppnå utsläppsminskningarna började 2018. Nu uppdateras programmet i enlighet med riktlinjerna i stadsstrategin så att det motsvarar målet om koldioxidneutralitet som tidigarelades till 2030 och det utmanande utsläppsläget. Helsingfors stadsstyrelse behandlar förslaget till uppdatering av programmet vid sitt sammanträde den 15 augusti 2022.

”Utsläppsutvecklingen har gått åt rätt håll men alltför långsamt. För att uppnå målen måste åtgärderna vara mer effektfulla och målmedvetna. Staden har förbundit sig starkt till klimatmålen och tar dem på allvar. ”Nu måste vi våga prioritera de åtgärder som har effekt”, konstaterar Kaisa-Reeta Koskinen, chef för programmet för utsläppsreduktion.

Effektivitet i spetsen för det uppdaterade programmet

Programmets förnyade logik grundar sig på effektivitet. Där prioriteras de åtgärder som leder till direkta utsläppsminskningar och som staden själv har mest inflytande över. Dessa är framför allt trafiken, byggandet och energilösningarna.

I förnyelsen utnyttjas tidigare lärdomar: staden har analyserat de åtgärder som redan vidtagits och deras effektivitet. Baserat på analysen står nu uttryckligen de effektivaste åtgärderna som ännu inte främjas i stadens övriga program i spetsen för programmet. I fortsättningen kommer åtgärderna att uppdateras årligen i samband med budgetprocessen, vilket gör det möjligt att reagera snabbare på föränderliga omständigheter.

Målen för utsläppen från trafiken har i många avseenden inte nåtts och med de nuvarande åtgärderna kommer de inte att nås. I det uppdaterade programmet föreslås därför att staden utreder närmare vilka metoder för minskning av utsläppen från trafiken som staden själv kan besluta över är effektivast.

Andra åtgärder som föreslagits för 2022 är bland annat reglering av ventilationen i stadens verksamhetslokaler enligt behov, användning av utsläppssnål betong i infrastrukturprojekten, byte av utomhusbelysningens ljuskällor till LED-armaturer och utveckling av regionala värmelösningar.

Staden har redan inom ramen för det hittillsvarande programmet Kolneutralt Helsingfors avsevärt främjat bland annat byggnadernas energieffektivitet och detta arbete fortgår. Stadens nya servicebyggnader och de servicebyggnader som ska totalrenoveras byggs som energieffektiva och i byggnadsprojekten främjas användningen av bergvärme och solenergi. När staden planerar och överlåter tomter för byggande av bostadshöghus krävs energiklass A för husen. Staden har även börjat erbjuda bostadsaktiebolagen gratis rådgivning för att främja energirenoveringar.

Målet är en minskning på 80 procent från 1990

Målet för programmet Kolneutralt Helsingfors är åtminstone 80 procents minskning av utsläppen från jämförelseåret 1990 till 2030. Resten av utsläppen, högst 20 procent, kan kompenseras.

Fram till 2021 hade utsläppen minskat med 33 procent. För att uppnå koldioxidneutralitet behöver staden vid sidan av programmet Kolneutralt Helsingfors även andra aktörers ansträngningar. Viktiga sådana är till exempel Helen Ab:s drivmedelslösningar och ändringarna i mobilitetsvanor.

Mer information:

Programmet
för utsläppsreduktion Kolneutralt Helsingfors
(förslag till stadsstyrelsen 15.8.2022)

Stadens
kostnadsfria rådgivning om energirenoveringar

Bild: Janne Hirvonen.