Siirry suoraan sisältöön

Välbefinnandet och funktionsförmågan hos äldre Helsingforsbor stöds med ett rekordstort belopp – ansökningstiden börjar den 10 januari 2022

Understöd för främjandet av äldres rörlighet och kulturverksamhet för äldre fortsätts 2022. Det anslag som ska delas ut uppgick till otroliga två miljoner euro. Ansökningstiden understödsanslag är 10.1–11.2.2022.  

Understödsanslaget delades ut för första gången våren 2021 och utdelningen ansvaras av kultur- och fritidssektorn och social- och hälsovårdssektorn i Helsingfors. Understödsbeloppet består av statens arvspengar som allokerats till Helsingfors stad. 

År 2022 riktar social- och hälsovårdssektorn till organisationer sammanlagt 700 000 euro som understöd för främjandet av äldres rörlighet. Kultur- och fritidssektorn riktar å sin sida till konst- och kulturaktörer sammanlagt 1,3 miljoner euro som understöd för främjandet av kulturverksamhet för äldre.  

Drygt 114 000 över 65-åriga Helsingforsbor som målgrupp  

Det anslag som delades ut 2021 har möjliggjort genomförandet av mångsidiga projekt och medfört meningsfullt innehåll i många äldre Helsingforsbors liv. En förminskad levnadskrets och vardag begränsad av coronan är verklighet för många eftersom drygt 114 000 personer som fyllt 65 år bodde i Helsingfors i slutet 2020. 

– Vi är enormt glada över att detta understödsanslag som finansieras med statens arvspengar växer mycket avsevärt. Jag hoppas att vi får en ännu större grupp av konst- och kulturaktörer att delta i utvecklingen av kulturtjänsterna för äldre samt naturligtvis ännu fler äldre Helsingforsbor att njuta av tjänsterna – och därmed vara med i utvecklingen av tjänsterna som är riktade till dem, säger kulturdirektör Mari Männistö.       

Den nya understödsformen har under det innevarande året möjliggjort projekt som kombinerar konst och rörlighet som en ny slags helhet. Staden beviljade på våren understöd till 22 kultur- och konstaktörer samt 21 aktörer som stöder rörligheten och mobiliseringen. Utbudet har omfattat allt från teater, cirkus och dans ända till gåfotboll, distansgympa och karate. Feedback från besökare har betonat relevansen av gemensamma aktiviteter. Aktiviteterna har upplevts som roliga, uppiggande och berikande. 

– Coronatiden har betonat betydelsen för främjandet av mobiliteten och rörligheten. Det är mycket trevligt att vi även under det kommande året kan fortsätta att rikta understödsanslaget till främjandet av äldres rörlighet och kulturverksamhet för äldre. Var och en kan efter sitt eget tycke välja i vilka understödda aktiviteter de vill delta. Deltagandet ger gott humör och roligt tidsfördriv. Jag uppmuntrar alla att delta, säger Seija Meripaasi, direktör för sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänster vid social- och hälsovårdssektorn. 

Två rådgivningstillfällen på distans för de sökande  

Ansökningstiden för understödsanslag är 10.1–11.2.2022 kl. 16.00. För de sökande ordnas två rådgivningstillfällen med samma innehåll på distans. Det första tillfället hålls den 12 januari 2022 kl. 10–11.30 och det andra den 26 januari 2022 kl. 14–15.30. 

Ytterligare information om understöden och anmälan till rådgivningstillfällena finns på sektorernas webbplatser: