Siirry suoraan sisältöön

Verksamheten på reservsjukhuset i Hertonäs inleddes som planerat

Helsingfors stad öppnade ett reservsjukhus i Hertonäs sjukhus lokaler måndagen den 10 januari. På reservsjukhuset vårdas patienter som har fått coronainfektion. För tillfället har reservsjukhuset en avdelning med 50 patientplatser. Vid behov öppnas fler avdelningar gradvis.

Syftet med reservsjukhuset är att säkerställa vårdplatsernas tillräcklighet när epidemin framskrider. Med detta arrangemang kan man också frigöra vårdplatser bland annat för fortsatt vård på Dals sjukhus, där coronapatienter hittills har vårdats.

Man har kunnat inleda verksamheten snabbt och planerat efter beslutet om att grunda ett reservsjukhus. Den första patienten kom till fortsatt vård på måndagsmorgonen. För tillfället finns 30 patienter på reservsjukhuset (14.1.2022).

”I mitten av den snabbt försämrade coronasituationen som belastar alla våra tjänster är det mycket välkommet att denna ansträngning lyckas. Ett varmt tack till alla aktörer som har möjliggjort detta”, säger direktören för sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänster Seija
Meripaasi
om grundandet och införandet av reservsjukhuset.

Reservsjukhuset öppnades med samarbete

På reservsjukhuset arbetar Helsingfors stads personal inom social- och hälsovårdssektorn, bland annat från Helsingfors sjukhus och seniorcenter, samt HUS medarbetare. 

Meripaasi anser samarbetet med HUS som berömligt gott.

”Det nära och snabba samarbetet med HUS har bidragit till öppnandet av reservsjukhuset i denna omfattning på ett mycket betydande sätt”, konstaterar hon.  

Det utmärkta samarbetet har fortsatt även efter öppnandet.

”Vi har fått hit erfaren vårdpersonal både inifrån social- och hälsovårdssektorn och från HUS. Vi har på ett bra sätt skapat sammanhållning. Biträdande personal har kommit även från stadens andra sektorer, från parkeringsövervakare till redan pensionerade byggarbetare. Hela personalen har gjort ett utmärkt jobb för att inleda verksamheten”, säger Päivi
Hemming
, administrativ avdelningsskötare på Hertonäs reservsjukhus.

”Varje medarbetares insats är mycket viktig så att varje patient får god vård”, fortsätter hon.

Behovet av reservsjukhuset bedöms kontinuerligt och sjukhuset är verksamt så länge som coronasituationen kräver det.

Kontaktuppgifter: Se Hertonäs reservsjukhus kontaktuppgifter

Anvisningarna för besök: Besök på seniorcenter, servicehus och Helsingfors sjukhus

Bild: Riina Stén