Siirry suoraan sisältöön

Verkställandet av stadsstrategin följs upp i sektorsövergripande programgrupper

Stadsstyrelsen har i sitt beslut om genomförande inlett de centrala stadsgemensamma strategiska programmen och åtgärdsblocken. Med gemensam planering av genomförande säkerställer man en transparent uppföljning av strategin även för invånare och stadens personal. Under den innevarande fullmäktigeperioden följs stadsstrategin upp i fyra sektorsövergripande programgrupper som är:

  1. ansvarsfull och hållbar ekonomi: Man säkerställer planeringen och säkerställandet av sådana konkreta förnyelser som medför mer produktivitet, lönsamhet, ekonomiskt spelrum och resurser för stadens verksamhet.
  2. ambitiöst klimatansvar: Man säkerställer tillräckligt ambitiösa och riktade åtgärder i enlighet med strategin för att uppnå klimatmålen.
  3. trivsam stad: Man säkerställer stadsrummets och stadsdelarnas attraktionskraft, fungerande vardag och säkerhet i enlighet med strategin.
  4. förebyggande av segregation: Man säkerställer tillräckliga stadsgemensamma åtgärder för att minska stadsbornas ojämlikhet och förebygga marginalisering. Man stöder jämlikheten och relationerna mellan befolkningsgrupper samt deras delaktighet.

Borgmästare Juhana Vartiainen fungerar som programgruppernas ordförande. Grupperna bestämmer om åtgärdsblock som ska genomföras och följas upp. Framskridandet följs upp i stadens ledningsgrupp och rapporteras för stadsstyrelsen varje år.

Läge för tillväxt – stadsstrategin för 2021–2025 har varit utgångspunkten när man har förberett budgetar och verksamhetsplaner. Genomförandet av strategin bedöms som en del av den årliga uppföljningen av ekonomi och verksamhet.

Läs mer
Stadsstrategin 2021–2025 – Läge för tillväxt

Bild: Jussi Hellstén