Siirry suoraan sisältöön

Arbetet för att lösa utmaningar med Helsingfors löneberäkning fortsätter

Antalet lönefel vid Helsingfors stad har minskat sedan början av augusti, och denna utvecklling har fortsatt i september. Varje vecka korrigeras fler fel jämfört med antalet nya som uppstår. Detta tyder på ökad kompetens inom löneförvaltningen och att nya fel kan förebyggas.

Den 29 september saknades sammanlagt 66 löner helt. Det fanns 3 661 delvis saknade löner, 1 221 överbetalningar och 2 164 andra fel. Saknade löner betalas huvudsakligen inom ungefär två vardagar efter att löneberäkningsavdelningens kundtjänst har fått besked om detta. Andra fel korrigeras så snabbt som möjligt.

Under perioden 23–29 september mottog löneberäkningsavdelningens kundtjänst 6 172 kontakter. Den 29 september hade kundtjänsten sammanlagt 7 439 förfrågningar i handläggningskön, jämfört med 6 689 en vecka tidigare. På grund av kön hos kundtjänsten kommer det in flera meddelanden i samma ärenden. Inom fostrans- och utbildningssektorn pågår just nu årets mest hektiska tid, vilket också ökar antalet meddelanden. Under normala förhållanden får kundtjänsten cirka 5 000 serviceförfrågningar per vecka.

För att förbättra situationen för löneberäkningsavdelningens kundtjänst rekryteras mer personal till kundtjänsten och kundkommunikationen förbättras. Också till löneberäkningen rekryteras fortsättningsvis mer personal. I september inleddes en intensivare utveckling av löneprocessen i samarbete mellan löneförvaltningen och sektorerna. Dessutom görs flera driftsförbättringar av Sarastia-systemet under hösten.

Helsingfors stad bedömer att stabiliseringen av lönesituationen kommer att pågå åtminstone denna höst.

I stabiliseringsprojektet ligger fokus på att förebygga fel

I början av oktober tillträdde Kirsti
Laine-Hendolin
, före detta förvaltningsdirektör för kultur- och fritidssektorn, tjänsten som direktör med ansvar för att stabilisera löneberäkningen.

Det har redan gjorts en hel del bra och rätt lösningar för att lösa problemen med utbetalningen av löner. Utmaningarna är dock komplexa, och hade det funnits enkla lösningar hade de redan tillämpats. För att stabilisera löneutbetalningarna måste   vi prioritera och schemalägga problemlösningen i projektet bättre.

Laine-Hendolin betonar också att man i stabiliseringen av löneutbetalningarna måste granska hela processen och se till att det för det första uppstår färre fel och att det för det andra finns kapacitet att lösa dem snabbt.

Just nu är antalet lönefel oacceptabelt. På längre sikt vill vi uppnå en situation som är bättre än vad vi hade med det gamla systemet.