Siirry suoraan sisältöön

Även nära och kära kan såra – hjälp med våld i nära relationer finns att tillgå

Helsingfors stads kampanj för förebyggande av våld i nära relationer har i år barn och unga som målgrupp, och kampanjens tema är barnets rätt till integritet.

Fem fingrar – vad är våld i nära relationer?

Ingen behöver utstå våld, inte heller från närstående eller familjemedlemmar. Hjälp finns tillgänglig både för dem som upplevt våld och dem som brukat våld.

För att identifiera våld i nära relationer kan man göra ett test:

Ta ner ett finger om…
– du inte kan vara dig själv hemma
– någon får dig känna dig värdelös
– du känner dig rädd hemma, i skolan eller med vänner
– ingen tar hand om dig
– din kropps integritet har kränkts.

För att minska våldet i nära relationer mot barn och unga startar Helsingfors en kampanj som syftar till att hjälpa barn och unga att identifiera olika former av våld i nära relationer, öka förståelsen för allas rätt till integritet och ett tryggt liv samt berätta om möjligheterna till hjälp.I kampanjen informeras barn och unga om deras grundläggande rättigheter med femnyckelmeddelanden som grundar sig på FN:s konvention om barnets rättigheter. Detta görs i form av ”Ta ner ett finger” som är känt från sociala medier. De unga uppmuntras också att berätta för någon om barnet eller den unga personen själv eller någon av deras närstående har upplevt våld.

Kampanjen genomförs både på sociala medier, med utomhusreklam och som verksamhet som tas till Helsingfors stads tjänster för barn och unga. I kampanjen deltar basketproffs Shawn Hopkins (@Holyhopkins), Pinkku Pinsku (@Pinkkupinsku) som är en av Finlands populäraste influerare på TikTok och skådespelerska Vivi Wahlström (@viviwahlstrom) som är känd från tv-serien Salatut elämät.

Om våldet i nära relationer har det producerats utbildningsmaterial som ökar medvetenheten hos personalen inom småbarnspedagogiken, i skolorna och i läroanstalterna om olika former av våld i nära relationer och sätten för att ingripa i det. Temat våld i nära relationer behandlas under hösten tillsammans med barn och unga både inom den grundläggande utbildningen och på andra stadiet med hjälp av kampanjmaterialen.

Kampanjmaterialen syns också vid verksamhetsställena inom kultur- och fritidssektorn och inom social- och hälsovårdstjänsterna.

Helsingfors stad producerar kampanjen för förebyggande av våld i nära relationer i ett nära samarbete med organisationer och andra aktörer inom branschen. I årets kampanj som är riktad till barn och unga deltar särskilt Mannerheims barnskyddsförbunds Barn- och ungdomstelefonen, Nollinjen (THL), Net skyddshem (Förbundet för mödra- och skyddshem) och de Ungas skyddshus (FRK).

Enligt THL:s enkät Hälsa i skolan från 2021 är största delen av barnen och unga i Helsingfors tillfreds med sina liv. Den upplevda tryggheten i uppväxtmiljön har dock försämrats, och utmaningar i samband med det psykiska välbefinnandet har blivit vanligare. Fysiskt våld som utövats av föräldrar eller andra vårdnadshavare är bland yngre åldersgrupper vanligare i Helsingfors än i genomsnitt i hela landet. Psykiskt våld av föräldrar eller andra vårdnadshavare är i alla årskurser vanligare i Helsingfors än i genomsnitt i hela landet.

Kampanjen Även nära och kära kan såra börjar den 12 september 2022.

Anvisningar för att få hjälp vid våld i nära relationer: www.hel.fi/femfingrar


Vad är våld i nära relationer?

Med våld i nära relationer avses våld där den som brukar det och den som upplever det har eller har haft en nära relation med varandra. Våldet kan riktas till en nuvarande eller en tidigare partner, ett barn, en nära släkting, en kompis eller annan närstående. Våldet kan vara såväl fysiskt som psykiskt eller ekonomiskt.